Hlavní stránka Regiony Vysočina Archiv voleb Sněmovní volby 2013 Kandidáti Ing. Lenka Arnotová (19)

Ing. Lenka Arnotová (19)

Ing. Lenka Arnotová (19) je místostarostkou města Světlá nad Sázavou. Po absolvování  Vysoké školy zemědělské v Brně, fakulty provozně ekonomické, zastávala 17 let funkci ekonoma. Po revoluci 11 let pracovala jako vedoucí expozitury  Komerční banky ve Světlé nad Sázavou.V komunální politice pracuje od roku 1994, ve  volbách v roce  2002 byla zvolena  do funkce místostarosty. V této volené pozici (střídavě  místostarosta - starosta) pracuje dodnes.

V rámci svého působení v samosprávě města plně využívá svých znalostí a především zkušeností z předchozích zaměstnání. Důraz klade na pracovitost, odbornost a osobní odpovědnost.

Výkon své funkce  vnímá jako službu občanům. Svou prací by chtěla přispět k obnovení důvěry v právní řád, potírání korupce a zneužívání získané moci.

Mezi její koníčky patří cestování, divadlo, filmy a ruční práce.

Je vdaná a má dvě dospělé děti.