Hlavní stránka Regiony Vysočina Aktuality Tiskové prohlášení po jednání KV Starostové a nezávislí Kraje Vysočina dne 24. 5. 2013

Tiskové prohlášení po jednání KV Starostové a nezávislí Kraje Vysočina dne 24. 5. 2013

24. 5. 2013

Krajský výbor Starostů a nezávislých v Kraji Vysočina se shodl hlasy všech přítomných na tom, že všem členům krajského výboru bude doporučeno využívání registru smluv od počátku června 2013 ve svých obcích. Nadále se usnesl, že všem svým registrovaným příznivcům v následujících týdnech rovněž doporučí využívání tohoto registru. Krajský výbor považuje návrh na zavedení registru smluv za účelný a smysluplný. Přidávají se tak k městům Semily a Chrastava z Libereckého kraje, Libereckému kraji jako celku a dalším obcím a institucím, kteří registr již využívají aniž by to byla jejich zákonná povinnost. Tímto krokem chceme prokázat transparentnost námi spravovaných obcí a podpořit tak sněmovní tisk č. 740 ve znění komplexního pozměňovacího návrh předloženého Ústavně právnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tento sněmovní tisk, jehož autorem je Jan Farský, má zavést celorepublikové fungování registru smluv.