Hlavní stránka Regiony Vysočina Aktuality Pavel Hájek představuje grantové dotační programy ke zlepšování životního prostředí

Pavel Hájek představuje grantové dotační programy ke zlepšování životního prostředí

9. 2. 2023

"Nezmeškejte možnost využít grantové dotační programy ke zlepšování životního prostředí," vyzývá radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavel Hájek. Krajský úřad teď přijímá hned několik žádostí o dotace.

Pavel Hájek představuje grantové dotační programy ke zlepšování životního prostředí

Pavel Hájek představuje grantové dotační programy ke zlepšování životního prostředí

Ekologická výchova

Do 15. února Kraj Vysočina přijímá žádosti o podporu z programu Ekologická výchova a příroda Vysočiny. "Program má oproti minulým rokům dvojnásobnou alokaci finančních prostředků 2 mil. Kč a tři podprogramy, A. Ekologická výchova, B. Příprava projektů a C. Aktivní péče. Nově může být z programu financována i projektová příprava například výsadby a obnovy zeleně, obnovy polních cest nebo i realizace některých opatření," přibližuje Pavel Hájek.

Podpora adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu

Od 1. března do 31. května mohou vlastníci a nájemci lesa, kteří loni podali ohlášení, podávat žádosti o Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu, které podpoří adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu, přispějí k druhově pestřejší skladbě dřevin v lesních porostech, větší odolnosti lesů a posílení biodiverzity.

Operačního program Životní prostředí 2021-2027

Do 7. listopadu lze využít výzvy z operačního programu Životní prostředí 2021-2027, a to Přírodě blízká opatření v krajině a sídlech, Vegetační a krajinné prvky či Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně.

Grantový program Stromy od Nadace ČEZ

V neposlední řadě se lze přihlásit do tradičního grantového programu Stromy od Nadace ČEZ. Je určený nejen obce, ale i školy nebo neziskové organizace. Na výsadbu alejí nebo zakládání nových sadů mohou získat grant až 150 tisíc korun. V grantovém řízení bude podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Pro jarní výsadbu lze žádat v termínu 1. 2. - 28. 2. 2023 a pro podzimní výsadbu od 1. 6. - 31. 7. 2023.

"Jen v loňském roce Kraj Vysočina přijal 4 375 žádostí o celkem 770 milionů korun na obnovu lesů zničených kůrovcovou kalamitou, a tak věřím, že naše lesy budou v nejbližších letech znovu vysázeny a obnoveny," dodává radní Kraje Vysočina.

Autor: Jana Kudrhaltová