Hlavní stránka Regiony Vysočina Aktuality Martin Chalupa: V Lázu to žije po celý rok, tady není čas na nudu

Martin Chalupa: V Lázu to žije po celý rok, tady není čas na nudu

13. 4. 2023

Vesnice s krátkým názvem Láz leží v jihovýchodní části našeho okresu. Nejde o velkou ves, žije tu necelých tři sta obyvatel, ale přesto se tu pořád něco děje. Vesnice prostě žije. Nejen o tom jsme si povídali se starostou Lázu Martinem Chalupou.

Starosta Lázu Martin Chalupa

Starosta Lázu Martin Chalupa

Nový rok nám začal teprve nedávno, takže můžeme zhodnotit ten loňský. Co se v Lázu v tom minulém roce, prvním pocovidovém, povedlo?

Podařilo se konečně uspořádat všechny kulturní akce, které jsme měli naplánované. Ročně jich pořádáme kolem dvaceti, ať už sportovní, společenské, pro děti, pro seniory apod. Největší ohlas mívají venkovní společenské akce a zábavy. Tradiční jsou pak masopust nebo dožínky. Podařilo se nám také „zdemolovat“ starý zchátralý objekt a hasiči na jeho místě teď svépomocí staví novou hasičskou zbrojnici. To je dnes už tak trochu rarita, protože většinou dnes na vsích staví firmy a dobrovolné brigády už vymizely. Podařilo se nám také trochu zrekonstruovat obecní úřad. A nesmím zapomenout na nové dětské hřiště v celkové hodnotě 1,4 mil. Kč, které jsme loni postavili za přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Dále jsme dokončili transformaci veřejného osvětlení. Nyní máme na všech sloupech veřejného osvětlení jen LED lampy, což znamená výraznou úsporu elektrické energie. Snažíme se každý rok udělat alespoň jednu větší investiční akci.

Zhruba dvacet kulturních akcí za rok, to je docela dost, ale tou největší je zcela určitě traktoriáda?

Určitě. Letos bude samozřejmě zas, a to první sobotu v září. Je to venkovní akce, takže skoro vždy nás napíná počasí. Naštěstí ještě nikdy v ten den nepršelo, ale zapršelo často den předtím. Nikdy přesně nevíme, kolik dorazí lidí. První ročník přišlo tři sta lidí, druhý šestnáct set. To byl nával, na který jsme nebyli připraveni. Poslední tři ročníky se nám počet návštěvníků ustálil na počtu kolem dvou tisíc. Takže jsme na tento počet návštěvníků dostatečně připraveni.

Akcí v obci je požehnaně. Na tom se podílí jen určitá skupina lidí nebo se zapojuje celá obec?

Na většinu akcí stačí pět šest organizátorů, takže to zvládáme z řad zastupitelů. Dále máme klub maminek, který pořádá karneval, dětský den a pomáhají při ostatních akcích. Nedílnou součástí je samozřejmě sbor dobrovolných hasičů, který je rovněž velmi aktivní. Specifická je traktoriáda, do které se zapojí celá obec – pro hladký průběh je potřeba více jak 40 organizátorů. Hlavní je, že se setkáváme, bavíme se spolu a diskutujeme. To je to, co nás drží při sobě.

Říkal jste, že chcete každý rok provést jednu velkou investiční akci, takže co chystáte na letošní rok?

V letošním roce chceme dokončit hasičskou zbrojnici, která měla projekční cenu necelé tři miliony korun a v plánu máme ještě rozšíření inženýrských sítí pro nové stavební pozemky.

A jak jste na tom se stavebními parcelami? A je zájem o bydlení v Lázu?

Zájem o bydlení je veliký, ale obec má tu nevýhodu, že osmdesát procent katastru je v bonitě zemědělské půdy 1. Problém je i v tom, že obec nemá žádné vlastní pozemky v bezprostřední blízkosti. Oslovili jsme všechny majitele pozemků kolem obce, ovšem domluva prodeje pozemku obci či případná směna je dosti komplikovaná. Ne vždy je odkup ve finančních silách obce a samozřejmě jsou majitelé, kteří si nechávají pozemky do budoucna pro své děti či vnoučata. To je fakt, který respektujeme.

Značka konec Nových Syrovic a značka začátek Lázu je na jednom sloupku. Je to pro vás normální věc nebo vám to činí nějaké problémy?

Není to pro nás nic nenormálního. Do roku 1991 jsme patřili pod správu Nových Syrovic. Spolupráce s Novými Syrovicemi byla vždy na vysoké úrovni a jsme rád, že v tomto trendu pokračuje dál - jak říkal v nedávnem rozhovoru pan starosta Nových Syrovic. S Novými Syrovicemi máme společný svazek obcí, který spravuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Dále se obec Láz podílí na financování pošty Partner, přispíváme na Sportovní klub a v loňském roce jsme podpořili projekt Novosyrovické ZŠ a MŠ – Děti do bruslí. Veškeré kulturní a společenské akce se snažíme plánovat, abychom se zbytečně nekryli. Na některých akcích si dokonce vypomáháme ať už materiálně, finančně či personálně. Jednoznačně k sobě Láz a Nové Syrovice patří.

Mluvili jsme o klubu maminek, o hasičích, jsou tu i nějaké další spolky?

Žádné jiné spolky ve vsi nejsou. Ale musím říci, že spolupráce s těmi, které máme, funguje na vysoké úrovni. Většina zastupitelů je zároveň i členy dobrovolných hasičů, takže si mohou vybrat, jestli budou jako pořadatelé za hasiče nebo zastupitele.

Kolorit každé obce dotváří drobné památky. V Lázu jich není málo. Jak se o ně obec stará nebo si je udržují sami občané?

O ty, které jsou přímo v obci, se stará obec. Loni kamenný kříž na návsi oslavil sto dvacáté výročí. Nechali jsme ho kompletně očistit a napenetrovat. Ostatní křížky a další drobné sakrální stavby kolem obce se podařilo převzít do majetku nedávno a jejich opravy a renovace jsou plánované na příští rok, věřím, že i za přispění vhodného dotačního projektu.

Láz je vesnice, která je z velké části rozmístěna kolem hlavní silnice na Blížkovice. Jak je to s bezpečností?
Naštěstí v obci není nikterak významný provoz. Nepamatuji si, že by se zde někdy stala vážná dopravní nehoda.
Jste na okraji okresu i kraje, jak to máte s dopravní obslužností?

Zajíždějí k nám páteřní linky, aby se zajistila doprava lidí do práce a dětí do školy. Celkem sem zajíždí pět spojů denně a zatím je to dostačující. Větší míra spojů jezdí přes Nové Syrovice a tam se dá v pohodě v rámci zdravého životního stylu dojít pěšky.

Jak se žije v Lázu?

Krásně. Jsme malá klidná vesnička, která se ovšem nebojí pokroku a moderních nástrojů. Musím se přiznat, že je mi velkou ctí dělat starostu v tak super obci. Děkuji všem občanům za to, jaký obraz obce společně vytváříme. Velký dík také patří zastupitelům, kteří se nebojí odvážných plánů a dokáží reálně přidat ruku k dílu.

zdroj: Horácké noviny, 23.3.2023