Hlavní stránka Regiony Vysočina Aktuality 7. schůze Senátu očima senátorky Hany Žákové

7. schůze Senátu očima senátorky Hany Žákové

15. 2. 2023

Senátorka za Třebíčsko Hana Žáková shrnuje 7. schůzi Senátu Parlamentu ČR.

7. schůze Senátu očima senátorky Hany Žákové

7. schůze Senátu očima senátorky Hany Žákové


Na dnešní schůzi Senát Parlamentu ČR nás ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za vládu informoval o výsledcích jednání mimořádné Evropské rady, která se konala 9. února. S panem ministrem jsme dále jednali i o zákonu o některých službách informační společnosti, který jsme schválili, a také o zákonu o dozoru nad trhem s výrobky. Ten jsme však s pozměňovacím návrhem vrátili do Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

S ministrem vnitra Vítem Rakušanem, který v jednání zastoupil ministra dopravy Martin Kupka, jsme se zabývali návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životaschopnosti baterie (Euro 7). U tohoto bodu jsme v souladu s vládní pozicí a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady zaujímáme kritické stanovisko. Navrhovaná emisní norma by totiž znamenala ohrožení výroby osobních i nákladních automobilů a autobusů, snížení dostupnosti nových aut a jejich zdražení.

S ministrem vnitra jsme projednávali také další bod, a sice návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online. Ten byl následně schválen.

S ministrem životního prostředí Marianem Jurečkou jsme se věnovali zákonu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Také tento zákon jsme přijali.

Dále jsme se se zástupkyní skupiny poslanců Martinou Ochodnickou věnovali zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. I tento zákon jsme schválili, znamená to tedy jediné: už žádné nikotinové sáčky pro děti a mladistvé!

S ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem jsme se zabývali návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování. Tento návrh jsme také přijali.

Druhým čtením dnes bohužel neprošel návrh ústavního zákona senátorky Jitka Chalánková a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod. Návrh se týkal zaručeného práva hradit peněžité závazky a přijímat jejich plnění prostřednictvím platných bankovek a mincí.

Do 30. září letošního roku byl odročen návrh zákona skupiny senátorů, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví.

Fotoalbum