Hlavní stránka Regiony Vysočina Adopce zvířat ze Stanice Pavlov udělá radost hned dvakrát

Adopce zvířat ze Stanice Pavlov udělá radost hned dvakrát

22. 12. 2023

Rok 2023 je patnáctým rokem, kdy obecně prospěšná společnost Stanice Pavlov, která sídlí mezi Světlou a Ledčí nad Sázavou, zajišťuje s finanční podporou Kraje Vysočina provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy.

Adopce zvířat ze Stanice Pavlov udělá radost hned dvakrát

Adopce zvířat ze Stanice Pavlov udělá radost hned dvakrát

I letos tak můžete podpořit její provoz nejen finančně, ale i adopcí některého ze zvířat, koupí kalendáře či propagačních předmětů. „Myslím, že je to skvělý tip i na vánoční dárek. Tento navíc udělá radost hned dvakrát – obdarovanému i záchranné stanici,“ řekl s úsměvem Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí, a poděkoval všem, kterým osud zvířat ve volné přírodě není lhostejný.

Stanice Pavlov je jediná záchranná stanice se sídlem v Kraji Vysočina a svým rozsahem, odborností pracovníků, podmínkami a možnostmi (velký počet voliér včetně karanténních boxů, výběhů, zimovišť, vodních ploch ap.) naplňuje své prvotní poslání, a to záchranu, léčbu, rehabilitaci a vypouštění uzdravených živočichů zpět do přírody. „Letos bylo do péče pracovníků záchranné stanice přijato již přes 1 200 handicapovaných zvířat, nejedná se o konečné číslo, do konce roku počty ještě narostou. Víc jak polovina přijatých zvířat se podaří zachránit, uzdravit a vypustit zpět do přírody,“ informoval Pavel Hájek.

Stanice Pavlov rovněž klade důraz na ekologickou výchovu a osvětu například formou komentovaných prohlídek pro širokou veřejnost, pořádáním výukových programů či příměstských táborů pro školy a aktivně se podílí na akcích Kraje Vysočina.

O své činnosti Stanice Pavlov informuje nejenom přes svoje webové stránky, kde jsou i nabídky na vzdělávací akce a příměstské tábory, ale i přes sociální sítě, články v médiích a vydávají i newsletter s názvem Pavlovinky, kde přibližují aktuální dění, nové i dlouhodobé obyvatele stanice a přidávají i nejrůznější rady

„Nic z toho by však nešlo bez finanční podpory, kterou Stanice Pavlov aktivně shání z více zdrojů. Každoročně ji proto podporuje i Kraj Vysočina. I letos tak krajské zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí částka v úhrnné výši 1 500 000 Kč na rok 2024. Tyto peníze jsou využívány především na úhradu energií, mzdy zaměstnanců a podobně,“ přiblížil Pavel Hájek, radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. „Mezi podporovatele Stanice Pavlov patří také ČSOB, která podporuje veřejně prospěšné aktivity a projekty. Každý z nás se může zapojit na www.csobpomaharegionum.cz a podpořit projekt Stanice Pavlov s názvem Srnčí obůrka podpoří ekovzdělávání. Projekt můžeme finančně podpořit v termínu do 9. ledna 2024,“ dodal.

Autor: Jana Kudrhaltová