Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Záplavové zóny omezují život v obcích

Záplavové zóny omezují život v obcích

19. 3. 2023

Podle Starostů a nezávislých není přípustné, aby nové stanovení Aktivních zón záplavových území řeky Labe omezilo život v obcích.
 

setkání starostů v regionu

setkání starostů v regionu

V pondělí 13. 3. proběhlo z podnětu řady starostů v regionu jednání, jehož cílem byla diskuse k právě probíhajícímu správnímu řízení ve věci stanovení Aktivních zón záplavových území řeky Labe. To doslova děsí řadu sídel, obyvatel i podnikatelů, kterým by mohla být tímto stanovením velmi zkomplikována možnost užívat jejich nemovitosti. V případě obcí by se dokonce negativně dotklo samotného života v obcích.

Na jednání byl pozván zástupce ředitelství Povodí Labe s.p. Mgr. Petr Ferdbar, který je předkladatelem návrhu, a poslankyně Parlamentu ČR a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Jana Krutáková.

Cílem jednání bylo informovat obce o dopadech stanovení těchto zón a možnostech, jak tyto dopady do blízké budoucnosti zmírnit. „Za mě je návrh, včetně nastavení omezení pro dotčené plochy, nepřiměřeně přísný a nezohledňuje skutečnost, že řada obcí vznikla v tomto území historicky právě v návaznosti na blízkost řeky," hájí dotčené obce poslanec STAN Petr Liška.

Nelze připustit taková omezení, která znemožní obcím a jejich obyvatelům další život. Nepřiměřené úřední zásahy mohou vést k znehodnocení vlastnictví těchto osob. Je samozřejmostí, že po nedávných opakovaných povodňových zkušenostech se musí každý z vlastníků v tomto území přizpůsobit životu u řeky, tak jak to určitě zohledňovali i naši předci, když obce u řeky zakládali.

„Budeme hledat cesty, jak dopady stanovení Aktivních zón záplavového území v dotčených územích zmírnit v zájmu zachování života v těchto obcích. Jednou z cest je např. nastavení výjimek pro dolní tok Labe, který nesmyslně doplácí na jednotnou metodiku stanovení Aktivních zón pro celé území země. Je přitom zřejmé, že se povodeň chová jinak v úzkých údolích horských toků a jinak na dolním toku Labe, kde máme několik dní na to se na povodeň připravit. Pak má logicky stanovení aktivní zóny jiná rizika v různých územích," dodal Petr Liška.

Autor: Lenka Linhartová