Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Vzpomínkový pietní akt k 70. výročí úmrtí Jana Zelenky-Hajského

Vzpomínkový pietní akt k 70. výročí úmrtí Jana Zelenky-Hajského

18. 6. 2012

Háj u Duchcova – V sobotu 16. června 2012 se při příležitosti 70. výročí úmrtí uskutečnila celodenní pocta řídícímu učiteli Janu Zelenkovi-Hajskému, starostovi sokolské krušnohorské župy Kukaňovy a bojovníkovi proti nacismu.
Vzpomínkový pietní akt k 70. výročí úmrtí Jana Zelenky-Hajského

Vzpomínkový pietní akt k 70. výročí úmrtí Jana Zelenky-Hajského

Starosta obce Karel Drašner poděkoval v úvodu Euroregionu Krušnohoří, který byl garantem hájského pietního aktu v rámci evropského programu Ziel 3. Na průčelí bývalé základní školy byla oběma synovci Jana Zelenky, panem Milan Zelenkou a Ivanem Zelenkou, odhalena nová pamětní deska z dílny oseckého keramika Miroslava Mráčka. Za Asociaci nositelů legionářských tradic (ANLET) pozdravila hosty paní PhDr. Jindra Svitáková, přítomným poděkovala také bývalá Zelenkova žákyně paní Jiřina Beníšková-Drábová. Vzkaz od Zelenkovy neteře, paní Aleny Herrmann, žijící v Austrálii, předal pan profesor Milan Zelenka. O hudební doprovod pietního aktu se starala dechová hudba Kantořinka z Litvínova, příjemným osvěžením byly skladby Má hvězda a Západ z cyklu Tři ženské sbory od Bedřicha Smetany v podání Pěveckého sboru pražských učitelek pod taktovkou Ivana Zelenky.

 
Při slavnostním průvodu obcí zavlál po boku nového praporu Obce Háj historický prapor Sokola Rudohorského v Duchcově z roku 1887. Proslovem Pavla Koukala vzdala župa Krušnohorská-Kukaňova hold Janu Zelenkovi. Zeť starosty Sokola Michle, Zelenkova přítele Jaroslava Pechmana, pan Miroslav Hrubý z Prahy, zavzpomínal na svého tchána. Ve dvanáct hodin byla slavnostně zahájena vernisáž výstavy k 70. výročí operace Anthropoid, zapůjčená od Asociace nositelů legionářských tradic. Při této příležitosti byly také PhDr. Jindrou Svitákovu předány pamětní medaile k 70. výročí operace Anthropoid organizátorům celé akce.
 
Jednotlivé skladby nadcházejícího XV. všesokolského sletu – Ať žijí duchové!, Jonatán a Nebe nad hlavou – předvedli členové Sokola Chomutov.
 
V odpoledních hodinách bylo na základě rozhodnutí zastupitelstva starostou obce uděleno Janu Zelenkovi-Hajskému čestné občanství obce In Memoriam, stvrzené  v pamětní knize obce podpisy obou synovců. Následovalo koncertní vystoupení Pěveckého sdružení českých učitelek pod taktovkou dirigenta pana Ivana Zelenky. V průběhu kytarového vystoupení prof. Milana Zelenky a jeho syna Viléma zazněla také skladba „Vzpomínka“, věnovaná památce Jana Zelenky-Hajského.
 
Celodenní hold památce Jana Zelenky vyvrcholil odborným seminářem, v jehož průběhu Mgr. Karel Singer seznámil přítomné s jeho osudovými cestami.