Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Vyjádření Starostů k vysokorychlostní trati

Vyjádření Starostů k vysokorychlostní trati

26. 6. 2024

Členové zastupitelského klubu STAN si uvědomují, že schválení 5. změny ZÚR Ústeckého kraje je zásadní pro posunutí realizace projektu VRT. Bohužel, ale není možné abychom hlasovali pro schválení této změny. Je nutno přiznat, že zástupci SŽ jednali se zástupci dotčených obcí, ale bohužel jednotlivé kroky nevedli k dohodám z hlediska schválení koridoru VRT. Na zasedání zastupitelstva ÚK budu jako předseda zastupitelského klubu STAN  navrhovat, aby Zastupitelstvo ÚK nesouhlasilo s předloženým návrhem 5. aktualizace zásad územního rozvoje a vrátilo předložený návrh krajskému úřadu se svými pokyny k úpravě.  Členové zastupitelského klubu STAN si uvědomují, že schválení 5. změny ZÚR Ústeckého kraje je zásadní pro posunutí realizace projektu VRT. Bohužel, ale není možné abychom hlasovali pro schválení této změny. Je nutno přiznat, že zástupci SŽ jednali se zástupci dotčených obcí, ale bohužel jednotlivé kroky nevedli k dohodám z hlediska schválení koridoru VRT. Na zasedání zastupitelstva ÚK budu jako předseda zastupitelského klubu STAN  navrhovat, aby Zastupitelstvo ÚK nesouhlasilo s předloženým návrhem 5. aktualizace zásad územního rozvoje a vrátilo předložený návrh krajskému úřadu se svými pokyny k úpravě.  

Členové zastupitelského klubu STAN

Členové zastupitelského klubu STAN

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo ÚK podle § 41 odst.3 dle zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „SZ“), aplikovatelného na základě § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů nesouhlasí s předloženým návrhem 5. aktualizace zásad územního rozvoje a vrací předložený návrh krajskému úřadu se svými pokyny k úpravě. Krajský úřad dle odůvodnění nedostatečně posoudil námitky dotčených obcí, které podali dle §39 odst. 2 stavebního zákona proti koridoru VRT a vydává pokyny, aby krajský úřad s dotčenými obcemi a oprávněným investorem Správou železnic, s.o. našli takový koridor, který bude pro dotčené obce přijatelný.

 

Zákon č. 183/2006 sb.

§ 41 

Vydání zásad územního rozvoje

(1) Krajský úřad předkládá zastupitelstvu kraje návrh na vydání zásad územního rozvoje s jejich odůvodněním.

(2) Zastupitelstvo kraje si před vydáním zásad územního rozvoje ověří, zda-li nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.

(3) V případě, že zastupitelstvo kraje nesouhlasí s předloženým návrhem zásad územního rozvoje nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh krajskému úřadu se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne.

(4) Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je kraj povinen uvést zásady územního rozvoje do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle těch částí zásad územního rozvoje, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách.

(5) Kraj je povinen bez zbytečného odkladu uvést do souladu zásady územního rozvoje se schválenou politikou územního rozvoje nebo územním rozvojovým plánem. Do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle částí zásad územního rozvoje, které jsou v rozporu se schválenou politikou územního rozvoje nebo územním rozvojovým plánem.

 

Autor: Lenka Linhartová  |  Zdroj: Pavel Svobodo, předseda zastupitelského klubu STAN, starosta obce Lipová