Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj V Komořanech na Mostecku má vyrůst spalovna komunálního odpadu

V Komořanech na Mostecku má vyrůst spalovna komunálního odpadu

15. 6. 2020

Tři miliardy korun má stát výstavba nové spalovny komunálního odpadu v Komořanech na Mostecku. Nová technologie nahradí dosavadní spalování uhlí. 

V Komořanech na Mostecku má vyrůst spalovna komunálního odpadu

V Komořanech na Mostecku má vyrůst spalovna komunálního odpadu

Teplo vzniklé při spalování odpadu by mělo zásobovat okolní i vzdálená města. Začátek stavby ale oddaluje jednání se samosprávami. Ty totiž mají na několik let dopředu zajištěnou likvidaci odpadu na skládkách.

„Ve spalovně se opravdu jen likviduje odpad, kdežto – když chcete tu energii, která při spalování vzniká, využít a někam ji dopravit, což je náš případ, protože z toho chceme dělat elektřinu a teplo pro naše zákazníky, tak se jedná o energetické využití. Identické projekty fungují po celé Evropě, jsou jich stovky,“ vysvětlil technický ředitel společnosti United Energy Petr Mareš rozdíl mezi obyčejnou spalovnou odpadu a zařízením, které chce společnost postavit na místě dosavadní uhelné teplárny u Mostu.

Pro vybudování nové spalovny zatím chybí závazné smlouvy s městy

Veškerá nutná povolení ke stavbě spalovny už společnost má. Co jí chybí, jsou závazné smlouvy s městy, která by měla odpad dodávat.

„V tuto chvíli jsme nikoli v úrovni tvrdých a závazných smluv, ale jen v úrovni předsmluvních ujednání,“ shrnul Mareš.

To na získání úvěru od bank nestačí. Teplárna musí mít sepsané smlouvy o konkrétním množství odpadu, které získá. Smlouvy navíc musí být víceleté – podle United Energy nejméně na 5 až 10 let.

Jeden z důvodů, proč je obtížné podobné smlouvy získat, vysvětluje primátor Mostu, Jan Paparega z hnutí ProMost: „Problém je v tom, že si každá samospráva zajišťuje svoz toho komunálního odpadu a jeho uložení. Pro nás to zajišťují Technické služby města Mostu. Ty samozřejmě soutěží tu službu na určité časové období – u nás to teď bylo vysoutěženo na 4 roky.“

V budoucnu už města nebudou moci odpad skladovat

Skládkování odpadu má skončit v roce 2030. Města budou muset vyřešit, kam s ním. S komořanskou teplárnou podepsaly pouze předběžné, nikoli závazné smlouvy, města Most, Chomutov, Teplice nebo Ústí nad Labem. Jako zatím poslední město podepíše rámcovou smlouvu Litvínov.

„Pro Litvínov to má ještě jednu zásadní dimenzi, a tou je odklon od uhlí,“ dodává starostka města Kamila Bláhová.

Že by nová spalovna mohla výrazně ulevit ovzduší, říká i ekolog Greenpeace Jan Rovenský: „Spalovna komunálního odpadu má rozhodně přísnější emisní limity než běžná elektrárna nebo teplárna.“ Hrozí ale podle něj to, že města budou méně odpad třídit a víc pálit.

Nová spalovna by mohla časem nahradit i skládku odpadu Celio u Litvínova. Ta je kvůli častým požárům terčem kritiky nejen obyvatel, ale i měst a Ústeckého kraje.

 

Autor: Jan Beneš  |  Zdroj: Český rozhlas