Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Ústecký kraj: Přes 40 procent zemědělské půdy ohroženo erozí. Krajinu ničí především velké lány

Ústecký kraj: Přes 40 procent zemědělské půdy ohroženo erozí. Krajinu ničí především velké lány

15. 7. 2019

Víc než 40 procent zemědělské půdy v Ústeckém kraji je ohroženo erozí. Vyplývá to z údajů ministerstva zemědělství. Resort proto chce od příštího roku v celé republice omezit velikost tzv. „půdních bloků“. Na ohrožených půdách tak budou moci zemědělci pěstovat maximálně 30 hektarů jedné plodiny.

Ústecký kraj: Přes 40 procent zemědělské půdy ohroženo erozí. Krajinu ničí především velké lány

Ústecký kraj: Přes 40 procent zemědělské půdy ohroženo erozí. Krajinu ničí především velké lány

„Primárním cílem je zvýšit rozmanitost krajiny omezením monokultur. Zároveň předpokládáme posílení protierozní ochrany půdy, zlepšení vodního režimu a zvýšení biologické rozmanitosti,“ vysvětlil Vojtěch Bílý z ministerstva zemědělství s tím, že nové opatření ministerstva se dotkne zhruba 900 zemědělců v kraji.

Zlepšení situace s erozí by pomohla větší rozmanitost krajiny. Například v podobě mezí nebo remízků.

Pomůže jen „návrat ke kořenům“

Velké lány českou krajinu ničí. „Ta krajina na těch velkoplošných lánech je v podstatě nepřístupná – staré cesty a meze jsou zlikvidované. Zlikvidovali jsme tisíce hektarů mezí a všelijakých travních porostů a okrajů cest. Biologická diverzita naší krajiny je nejchudší v celé Evropě,“ vysvětluje krajinný ekolog Josef Fanta.

Řešením je podle něj návrat k hospodaření s krajinou, a to na malých polích.

S podobným názorem souhlasí i farmář a místopředseda regionální Asociace soukromých zemědělců Daniel Pitek.

„Je jednoznačně dané, že v té krajině jediná cesta, která je v zemědělském hospodaření do budoucna, je ta, abychom podpořili rodinné statky, rodinná hospodářství – lidi, kteří v tom místě žijí, pracují tam a mají k tomu místu vztah. Ta krajina pak bude vypadat jinak, i ta péče o půdu bude mnohonásobně lepší, než u podniků, které si tu půdu pronajmou a zajímá je jenom to, co v tom konkrétním roce vydělají,“ shrnul Pitek.

Podle profesora Fanty zároveň chybí znalosti o vlastnostech jednotlivých polí. „Dokud hospodařili soukromí zemědělci, tak každý z nich znal ten svůj pozemek – jakou tam má půdu, jaké tam má zásobování vodou, atd. A tomu všemu přizpůsobovali obhospodařování toho pozemku. A na to se dnes vůbec nehledí,“ konstatuje Fanta.

Omezení souvisle pěstovaných plodin na tzv. „půdním bloku“ erozí ohrožené půdy má podle ministerstva situaci zlepšit. V současné době přitom žádné takové omezení neexistuje.

 

 

Autor: Jan Bachorík  |  Zdroj: Český rozhlas