Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Ústecké muzeum vydalo texty meziválečného starosty, který se ve městě zasloužil o výstavbu sociálních bytů

Ústecké muzeum vydalo texty meziválečného starosty, který se ve městě zasloužil o výstavbu sociálních bytů

31. 1. 2020

Muzeum města Ústí nad Labem vydalo soubor textů o bytové nouzi ve 20. letech minulého století s názvem „Žijí ve tmě“. V roce 1928 je napsal meziválečný starosta a místostarosta Leopold Pölzl, který se ve městě zasloužil o výstavbu sociálních a družstevních bytů.

Foto: Gabriela Hauptvogelová

Foto: Gabriela Hauptvogelová

Obsah novinových článků přiblížil redaktor publikace Tomáš Okurka: „Jedná se o velmi osobní reportáže, kdy Leopold Pölzl navštěvoval rodiny lidí, kteří žili ve velmi nuzných podmínkách. Popisuje tam velmi smutný stav jejich bydlení – vlhké byty, přeplněné byty, kdy ti lidé neměli všichni ani vlastní postel, ze stropu jim kapala voda, nebo tam popisuje případy, kdy lidé žili například v dřevěných boudách na Klíši nebo v jeskyni.“

Leopold Pölzl byl starostou v letech 1920 až 23 a 1931 až 38. Mezitím byl prvním náměstkem starosty.

Ve spolupráci s městským architektem Franzem Josefem Arnoldem se podle ředitele Muzea Václava Houfka zasloužil o výstavbu sociálních a družstevních bytů. Ty dodnes stojí a platí za dobrou adresu.

Pölzl byl významným členem Německé sociálnědemokratické dělnické strany v Československu. Byl také antifašistou a po zabrání Sudet neunikl zatčení.

Podle Thomase Oellermanna ze Seliger-Gemeinde, nástupce Pölzlovy strany, ale nebyl ve vězení dlouho: „Vlivem různých činitelů, nejen sociálně demokratických, ale i z jiných stran, protože byl obecně velmi uznávaný, tak se snažili, aby byl zase osvobozen. Dál pak žil v Ústí nad Labem, byl stále známý, ale už nemohl vykonávat žádnou funkci.“

Významného ústeckého politika dodnes připomíná pamětní deska na budově magistrátu.

 

 

Autor: Gabriela Hauptvogelová  |  Zdroj: Český rozhlas