Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj TZ: Elektrické vedení 110 kV do Šluknovského výběžku

TZ: Elektrické vedení 110 kV do Šluknovského výběžku

28. 1. 2019

V pondělí 14. ledna 2019 proběhlo v kulturním domě obce Okrouhlá veřejné projednání záměru „Česká Lípa – Varsndorf, propojovací vedení 110 kV“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). 

Veřejné projednání

Veřejné projednání

Projednání, které organizovalo Ministerstvo životního prostředí, proběhlo za účasti zástupců samospráv, státní správy, zpracovatele dokumentace EIA, odborníků z ČEZ Distribuce a životního prostředí a veřejnosti. Cílem bylo veřejně projednat dokumentaci EIA. Z posudku a stanoviska MŽP pak vyplynou akceptovatelná technická řešení trasy vedení, které po územním a stavebním řízení a po následné realizaci stavby zajistí potřebné zásobování Šluknovského výběžku elektřinou.

Nové vedení 110 kV je nezbytně nutné

Šluknovský výběžek je zásobován pouze jediným dvojitým vedením 110kV. Výstavba vedení se datuje k roku 1965, prochází těžkou námrazovou oblastí. Tento způsob napájení Šluknovského výběžku byl vyhovující do doby, kdy celkové zatížení dané oblasti bylo možno při různých poruchových stavech dočasně zajistit vedeními 35kV ze sousední transformovny 110/35kV Česká Kamenice. Vzhledem ke skutečnosti, že zatížení celého výběžku již přesáhlo přenosové možnosti stávajícího dvojitého vedení 35kV, nelze již tímto vedením z lokality Česká Kamenice zajistit bezpečnou a trvalou dodávku elektrické energie do celého Šluknovského výběžku. V případě vážnějšího poškození přívodního dvojitého vedení 110kV (přerušení obou linek, nebo pád stožáru) hrozí několikahodinové, ale i několikadenní přerušení dodávky do větší části této oblasti.

Z těchto důvodů společnost ČEZ Distribuce připravuje výstavbu nového vedení 110 kV, které zajistí propojení napájení ze dvou stran a významně zvýší spolehlivost napájení oblasti.

Nelehké hledání optimální trasy

V rámci hledání optimální trasy proběhla celá řada jednání a konzultací se zástupci krajů, se starosty a zástupci jednotlivých dotčených obcí, s veřejností a také s představiteli CHKO, Lesy ČR a dalších institucí. Technická řešení trasy kolem obcí a měst byla tvořena týmovým způsobem v diskuzi s obcemi, městy a úřady přímo na trase.

Projednání se účastnil také senátor Zbyněk Linhart: "Projednání posouzení dopadů na životní prostředí EIA, kterým také bylo ukončeno připomínkování, se zúčastnila většina starostů Šluknovska a zástupců podnikatelů. V dokumentu je několik variantních řešení. Posouzeny by měly být do 60, resp. 80 dní, pak má Ministerstvo životního prostředí 30 dnů na sepsání. Do konce dubna by tedy mělo být vydáno. Následovat bude projektování – projektová dokumentace pro územní řízení.

Ing. Zbyněk Linhart je zároveň 2. místostarostou města Krásná Lípa a předsedou o.p.s. České Švýcarsko.
 

Autor: Radek Lekner  |  Zdroj: STAN