Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Tiskové zprávy TZ: Senát vyzval vládu, aby se intenzivně a okamžitě zabývala systémovou podporou strukturálně postižených regionů

TZ: Senát vyzval vládu, aby se intenzivně a okamžitě zabývala systémovou podporou strukturálně postižených regionů

17. 5. 2018

Senát na základě návrhu předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyňka Linharta konstatoval, že výrazné problémy strukturálně postižených regionů, mezi které spadají nejen Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj, ale také dílčí regiony jako např. Jesenicko, vykazují stále se zhoršující ukazatele a jejich problémy se dlouhodobě nedaří řešit. 

Senát v podstatě konstatoval dlouhodobé selhávání regionální politiky v této oblasti v rámci ČR i kohézní politiky EU, které namísto vyrovnávání rozdílů mezi regiony dosud vedly spíše k prohlubování počátečních rozdílů a pokračujícímu propadu postižených krajů i dílčích postižených regionů vůči zbytku republiky.

Problémy v těchto regionech jsou komplexní a projevují se mnoha faktory – např. nejvyšším počtem vyloučených lokalit a ghett, nejvyšší zadlužeností a nejvyšším počtem exekucí, nejnižším věkem dožití obyvatel, nejvyšší potratovostí, nejvyšší nezaměstnaností, nejrychlejším  vylidňováním, nejnižší kvalifikací obyvatelstva, nejhorším stavem bytového fondu, nehorším životním prostředím, nejnižším podílem HDP na obyvatele, nejnižší kupní sílou obyvatelstva spojenou s nízkými mzdami, nejnižším podílem vědy a výzkumu, nerozvinutým podnikatelským sektorem, podfinancovaným zdravotnictvím, nevyhovující strukturou školství s nejhoršími výsledky přijímacích zkoušek a maturit atd.

Je nyní na vládě, kterou Senát vyzval, aby provedla revizi podpory případně regionální politiky ČR, včetně eurofondů a dotací, a dlouhodobě ji nastavila tak, aby postižené regiony začaly konečně hospodářsky dohánět zbývající části ČR, vytvořilo se lepší prostředí pro rozvoj podnikání, zlepšily veřejné služby, infrastruktura a objekty základní občanské vybavenosti, zvýšila se úroveň školství a zdravotnictví a začala se konečně lepšit i kvalita života místních obyvatel. K tomu by také mohl sloužit urychlený dotační titul pro města a obce v těchto regionech, aby výsledky menších projektů mohly být vidět již v příštím roce.

Senát uložit přípravu veřejného slyšení Senátu k dané problematice, které se bude podrobněji danou problematikou zabývat a připraví bližší podklady a návrhy řešení.

 

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR

 

 

Autor: Zbyněk Linhart  |  Zdroj: senátor za volební obvod Děčín