Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Tiskové zprávy Krizová situace v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku

Krizová situace v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku

30. 6. 2019

Poté, co neblahá situace rumburské nemocnice dospěla až k reálnému riziku, že rumburští zastupitelé provozní ztrátu nemocnice za loňský rok ve výši kolem 52 milionů neschválí a nemocnice zamíří do insolvence, obrátil jsem se v neděli 23.6. na premiéra.

Je za sekundu 12 a nabízí se poslední možnost konečně něco konkrétního učinit pro zachování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Vyzval jsem premiéra k poslední možné intervenci v této věci. 

Premiér zareagoval a svolal na pátek 28.6.2019 operativně jednání na úřad vlády, kvůli kterému přerušili rumburští zastupitelé čtvrteční projednávání o osudu nemocnici.

V pátek 28.6.2019 v 16:00 jsme se tak v Praze na úřadu vlády za účasti premiéra sešli se zástupci kraje, Krajské zdravotní, Všeobecné zdravotní pojišťovny, ministerstva zdravotnictví a zástupci Rumburku jako majitele nemocnice.

Jednání probíhalo věcně. Zazněl tam příslib všech zúčastněných aktivně se podílet na zachování stávající zdravotní péče na Šluknovsku prostřednictvím nemocnice v Rumburku. Náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny na předcházející schůzce i mně osobně přislíbil zajistit velkorysé podmínky a úhrady, které by nemocnici další provoz dokázaly bezproblémově zajistit.

Obdobně pro rozšíření LDN Varnsdorf a další ordinace.  Ministerstvo zdravotnictví se po schůzce také vyjádřilo jasně – je to akciová společnost Krajská zdravotní a Ústecký kraj, kteří nyní nesou plnou zodpovědnost za převzetí Lužické nemocnice s poliklinikou v Rumburku, bez jejíhož zachování jinak akutní a lůžkovou zdravotní péči ve Šluknovském výběžku zajistit nebude možné.

Po schůzce jsem ještě iniciativně sepsal memorandum mezi hlavními subjekty na základě příslibů všech stran, které na schůzce zazněly, a které by problematiku zdravotních služeb na Šluknovsku a převzetí nemocnice v Rumburku zajistily, a posílám jej k doplnění, projednání a schválení.

Za sebe mohu říci, že jsem se snažil poslední roky společně se starosty Šluknovska udělat maximum možného pro zachování zdravotní péče na Šluknovsku. Další kroky a zodpovědnost právní i věcná však leží  na majiteli nemocnice a na Ústeckém kraji, resp. jím vlastněné Krajské zdravotní.

Doufejme, že se této zodpovědnosti ve prospěch 55 tisíc obyvatel Výběžku dokáží náležitě zhostit a dostupnou zdravotní péči zde zachovat, prostor k tomu je vytvořený. A rychle. 

Zbyněk Linhart
senátor