Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Tiskové zprávy Kolaps rumburské nemocnice a zdravotní péče na Šluknovsku

Kolaps rumburské nemocnice a zdravotní péče na Šluknovsku

15. 7. 2019

Starostové poskytnou pomoc pacientům.

Krásná Lípa – Starostové a starostky Šlukovského výběžku a senátor Zbyněk Linhart se 11.7. v Krásné Lípě operativně sešli v rámci vynuceného krizového jednání, aby se pokusili na pozadí nečinnosti odpovědných úřadů a institucí projednat pro občany východiska z kolapsu v poskytování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku.

Ve středu dne 10.7.2019 Jan Kolář, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska, s ohledem na rozhodnutí zastupitelstva města Rumburk ze dne 9.7.2019, které fakticky znamená podstoupení rumburské nemocnice do insolvenčního řízení, a v jehož důsledku hrozí reálně ekonomický a personální kolaps nemocnice, rozeslal hejtmanovi a dalším osobám zodpovědným za oblast zdravotnictví zdravotní v Ústeckém kraji urgentní žádost o vyjádření, jak bude postupováno v této mimořádné situaci dále, zformulované do následujících 4 otázek:

  • Jak bude zajištěna akutní lůžková péče pro občany Šluknovska v situaci hrozícího živelného rozpadu zdravotní péče v rumburské nemocnici?
  • Bude navýšen počet posádek RZS? Od kdy? O kolik?
  • Kam budou přemístěni pacienti na lůžkách? Je zajištěn dostatečný počet lůžek v okolních nemocnicích? Máme informaci, že je to vážný problém, že kapacita je v okolí plná. Nabízena jsou prý místa v Chomutově atd. V pátek má již dojít k uzavření chirurgie v Rumburku.
  • Je sestaven nějaký odborný tým, který se věcí zabývá a bude nám poskytovat informace, abychom je mohli předávat občanům?

Současně bylo vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s. s tím, aby za Ústecký kraj někdo jasně sdělil, co se teď bude dít, pozváni 11.7. k osobnímu setkání se starosty a starostkami Šluknovska, kteří se k této mimořádné situaci sešli v Krásné Lípě.

Bohužel nikdo z Ústeckého kraje ani Krajské zdravotní, a.s. na zaslané dotazy a pozvánku telefonicky ani písemně nijak nezareagoval, ani se na dnešní jednání nedostavil.

Starostové a senátor Zbyněk Linhart, kteří jinak nemají žádnou kompetenci ani přímý vliv na další vývoj krizové situace kolem dostupností zdravotní péče na Šluknovsku, na dnešním společném setkání tak mohli jen dojednat, že alespoň co nejrychleji připraví ve spolupráci s expertem na zdravotnickou legislativu jakousi kuchařku pro 55 tisíc občanů a další tisíce návštěvníků Šluknovského výběžku. Ta poskytne občanům soubor návodů, jak mají postupovat v případě potřeby zdravotní péče, která přestává být s krachem rumburské nemocnice v zákonných parametrech na Šluknovsku dostupná, a kterou budou muset urychleně hledat jinde. 

Pacienti se dozví zejména:

  • O svém právu zvolit si jinou nemocnici, například jinde v kraji či v Praze, a nenechat se odmítnout pro „nespádovost“ či falešné „kapacitní důvody“.
  • O možnosti čerpat péči mimo ČR na blízkých německých klinikách a domoci se na pojišťovnách proplacení této péče podle platných zákonů a evropské směrnice.
  • Co dělat v případech, kdy nejsou dodržovány časové limity pro příjezd zdravotnické záchranné služby.
  • Jak si lze stěžovat na nezajištění dostupnosti péče zdravotní pojišťovnou a domáhat se náhrady škody na zdraví.

„Systémové řešení problémů zdravotnictví, které se nyní zřetelně projevily na případu rumburské nemocnice a Šluknovského výběžku, požadujeme jako senátoři po ministerstvu zdravotnictví cestou ústavní stížnosti“, říká senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart. „Než však ústavní soud rozhodne, je nutno pacientům poskytnout základní právní rady, jak se ubránit před důsledky nezodpovědného přístupu státu a pojišťoven k organizaci a financování zdravotní péče“.

Tento návod pro pacienty a pojištěnce bude zveřejněn na webových stránkách obcí a měst Šluknovského výběžku. Vyzýváme proto občany, aby sledovali stránky a sociální sítě jednotlivých měst a obcí Šluknovska, aby alespoň rámcově věděli, jak postupovat v případě potřeby neodkladné a plánované zdravotní péče, ale jak postupovat i v případě nezákonného odmítnutí v poskytnutí zdravotní péče, tedy v případech, ke kterým nejspíše v následující období v důsledku dlouholeté nečinnosti zodpovědných orgánů bude pravděpodobně docházet stále častěji.


Jan Kolář, starosta Krásné Lípy
Sdružení pro rozvoj Šluknovska