Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Tiskové zprávy Hnutí STAN by mělo postavit v Ústeckém kraji až 70 kandidátek v komunálních volbách

Hnutí STAN by mělo postavit v Ústeckém kraji až 70 kandidátek v komunálních volbách

31. 7. 2018

Krajský výbor hnutí Starostové a nezávislí schválil kandidátní listiny pro podzimní komunální volby.

Do letošních podzimních komunálních voleb by mělo hnutí Starostové a nezávislí postavit v Ústeckém kraji zhruba 60 kandidátních listin přímo pod hlavičkou STAN.

S dalšími kandidátními listinami, které sestavili členové a registrovaní příznivci STAN pod hlavičkou místních sdružení, nasadí hnutí STAN do komunálních voleb celkově na 70 kandidátních listin. Hnutí STAN bude nově kandidovat i v 5 bývalých okresních městech včetně města krajského.

„Komunální volby jsou pro nás klíčové, naši kandidáti zaručují demokratický rozvoj společnosti,“ říká starosta Malých Žernosek a krajský předseda STAN Petr Liška.

 

Hodnotové patero

1) Cílem hnutí Starostové a nezávislí je vytváření podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat nadbytečně a neoprávněně do činností samospráv.

2) Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce a solidaritu společenství občanů. Důležitou roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat k tomu odpovídají prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.

3) Hnutí prosazuje průhlednost veřejného života, potírání korupce a je proti zneužívání získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.

4) Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.

5) K základním prioritám hnutí patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být.

 

 

Autor: Radek Lekner