Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Starostové zvou na Jezero Milada

Starostové zvou na Jezero Milada

18. 1. 2023

Víte, že mezi městy Teplice a Ústí nad Labem v Ústeckém kraji leží velké jezero Milada? Vzniklo tzv. hydrickou rekultivací na místě původního hnědouhelného lomu Chabařovice. Jeho napouštění trvalo 9 let a výsledkem je jezero o ploše 252,2 ha s maximální hloubkou 24,7 metrů. Kolem celého jezera vede komunikace, po které lze jezdit na kole i na bruslích, chodit na procházky nebo běhat. Každý rok se zde konají různé závody, na které se sjíždějí sportovci z celé republiky.

 

Jezero Milada

Jezero Milada

Kolem jezera vznikla také nová krajina, která se neustále proměňuje a vyvíjí. Aby bylo možné ji propojit s okolím, proběhla v minulých letech mezinárodní architektonická soutěž s názvem Vize Milada. Nejzajímavější návrh její budoucí podoby předložila švédská společnost MANDAWORKS AB. V současné době architekti již dokončili návrhy dalšího rozvoje území, a to tzv. Koncepční studii a Design manuál. Koncepční studie řeší vymezení funkčních ploch a jejich podrobnější prostorové uspořádání a navrhuje strategii postupné realizace. V Design manuálu jsou nastavena především pravidla pro uspořádání veřejných prostranství, řešení mobiliáře, vegetačních prvků, orientačního a navigačního systému, reklamy, uměleckých děl, prvků technické infrastruktury a drobné architektury. Jsou zde také nastaveny základní požadavky na architekturu staveb v území a detailní urbanistická řešení zastavitelných částí. Dále architekti pracují na návrhu prvních staveb, což budou odpočívadla s grilem, vyvýšené odpočívadlo s výhledem na jižní mokřady a také objekt pro sportovce s převlékárnami. Kompletní projektové dokumentace, vč. příslušných stavebních povolení by měly být k dispozici do konce letošního roku, s realizací se počítá v roce 2024.

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod PKÚ vynakládá velké úsilí, aby změny v území proběhly co nejdříve a veřejnost tak mohla brzy využívat kvalitní služby a zázemí pro rekreaci a sport v této krásné nové krajině.

Starostka Trmic Jana Oubrechtová Vás tímto zve k návštěvě: „Přijďte k nám pobýt a strávit čas v krásném prostředí“.

 

Autor: Lenka Linhartová  |  Zdroj: Ing. Hana Volfová, DIAMO státní podnik

Fotoalbum