Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Starostové vyjadřují znepokojení nad nečinností Ústeckého kraje v optimalizaci zdravotní péče

Starostové vyjadřují znepokojení nad nečinností Ústeckého kraje v optimalizaci zdravotní péče

22. 5. 2012

S ohledem na znepokojivé zprávy o údajném omezování dostupnosti zdravotní péče v některých regionech Ústeckého kraje uskutečnili zástupci hnutí Starostové a nezávislí a TOP 09 z Ústeckého kraje jednání s ministrem zdravotnictví Hegerem a některými členy Správní rady VZP.

 

 
Na základě zjištěných informací a především na základě získaného klíčového materiálu Strategie vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče, projednané Správní radou VZP, která stanovuje kritéria restrukturalizace a optimalizace poskytovatelů zdravotní péče, vyjadřují zástupci hnutí Starostové a nezávislí znepokojení nad nečinností současného vedení Ústeckého kraje, která způsobuje obavy o ohrožení zdravotní péče v některých regionech kraje.
Vedení Ústeckého kraje je totiž povinno připravit a k odsouhlasení zastupitelstvu kraje předložit návrh tzv. Páteřní sítě nemocnic kraje, která má být navržena při dodržení 8 kritérií schválených VZP. Na základě tohoto politického rozhodnutí, které však musí být opřeno o více kritérií a nikoli jediné (mezi nimi vybavenost, geografická dostupnost a efektivita nemocnice), pak VZP objedná zdravotní péči v jednotlivých zařízeních v kraji. Tento krok však vedení kraje zatím odkládá, přičemž v jiných krajích je dávno rozhodnuto.
Starostové, opírající se o vyjádření vůle občanů a zástupců samospráv, vyzývají Radu kraje ke krokům, které jednoznačně zabrání šíření paniky, tedy k urychlenému zpracování návrhu tzv. Páteřní sítě nemocnic kraje při dodržení všech kritérií stanovených Správní radou VZP.
„Veškeré dosavadní kroky, resp. nečinnost kraje, způsobují neodůvodněnou a možná cílenou paniku mezi občany některých regionů,“ řekl Petr Liška, předseda krajské organizace STAN v Ústeckém kraji a starosta Malých Žernosek, a dodává: „Zajímavé pak je, že se nepodložené informace šíří o nemocnicích v regionech, kde péči zajišťují nemocnice, které nejsou součástí a.s. Krajská zdravotní, zřízené Ústeckým krajem. Tyto nemocnice přitom splňují většinu kritérií a navíc jsou mnohem efektivnější a méně nákladné, než zařízení řízená krajem. V těchto souvislostech se může také jednat o snahu obětovat nekrajské nemocnice v zájmu zachování nemocnic provozovaných krajem a současně také zbavit krajské nemocnice konkurence, která by mohla ukazovat na neefektivní jejich hospodaření. Možným vysvětlením však také může být snaha politické reprezentace kraje o vyvolání umělé paniky kolem některých nemocnic a následná „záchrana“ ze strany kraje, což má za cíl vylepšit obraz vedení kraje před podzimními krajskými volbami, avšak za cenu pohrávání si s emocemi a náladami obyvatel kraje.“
Zastupitel Žatce Mgr. Petr Čech dodává: „Zářným příkladem je např. nemocnice v Žatci, která je jediná v okresu Louny splňuje kritéria, má spádové území přesahující území okresu Louny a dokonce i Ústeckého kraje, a přesto jsou o ní šířeny znepokojivé informace.“

Autor: Tisková zpráva