Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Starostové obcí a měst Ústeckého kraje požadují po svých poslancích a senátorech podporu zákona, který přinese všem obcím a městům v kraji více financí

Starostové obcí a měst Ústeckého kraje požadují po svých poslancích a senátorech podporu zákona, který přinese všem obcím a městům v kraji více financí

29. 8. 2011

Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a hnutí Starostové a nezávislí v Ústeckém kraji pořádají ve středu 31. srpna 2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schůzku se senátory a poslanci zvolenými za Ústecký kraj.

 

Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR by měly na podzim projednávat novelu zákona o rozpočtovém určení daní, tedy základního zákona, dle kterého obce a města ČR získávají podstatnou část financí sloužících pro jejich provoz a rozvoj. Tento zákon nastaví spravedlivěji rozdělení financí mezi obce a města v ČR a odstraní chyby a problémy dané dosavadními způsoby. 
 
Tato novela zákona bude jednoznačným přínosem pro všechny obce a města v Ústeckém kraji, bez rozdílu velikosti a významu. Nejvíce si polepší obce a města s 2.000 – 10.000 obyvateli.
 
Organizace sdružující obce a města v Ústeckém kraji se dohodly na společné podpoře novely tohoto zákona a společně požadují po poslancích a senátorech zvolených za Ústecký kraj, aby tento zákon podpořili.
 
Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a hnutí Starostové a nezávislí v Ústeckém kraji zaslaly společnou výzvu a pozvaly všechny poslance a senátory za Ústecký kraj k společnému jednání s cílem vysvětlit jim vůli obcí a měst v Ústeckém kraji a zjistit, zda novelu zákona podpoří či nikoli. 
 
Jednání se uskuteční ve středu 31. srpna 2011 v odpoledních hodinách v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s cílem přesvědčit všechny poslance a senátory za Ústecký kraj k podpoře novely zákona, která je v zájmu všech obyvatel Ústeckého kraje. Finance, které tato novela obcím a městům přinese, umožní např. vybudování nových dětských hřišť, opravy více komunikací, budování nových chodníků nebo také modernizace a rekonstrukce budov a zařízení provozovaných obcemi a městy. Nové zdroje přispějí k zvýšení výdajů na investice a tedy také k vytváření a udržení pracovních příležitostí na straně případných dodavatelů.
 
Starostové a nezávislí – Ústecký kraj
http://www.starostove-nezavisli.cz/Kraje/ustecky-kraj
 
Další informace: Radek Lekner, tajemník krajského výboru
+420 777 577 517, radek.lekner@gmail.com

Autor: Tisková zpráva