Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Starostové nabídli ministru Drábkovi své zkušenosti

Starostové nabídli ministru Drábkovi své zkušenosti

21. 5. 2012

Na 30 zástupců starostů a komunálních politiků z hnutí Starostové a nezávislí a TOP 09 z celého Ústeckého kraje diskutovalo na pondělním setkání v Malých Žernosekách s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem (TOP 09) o některých dopadech legislativních změn sociální reformy. Při téměř tříhodinová otevřené a velmi věcné diskusi byly podrobně rozebrány aktuální zkušenosti s novými opatřeními sociální reformy, a to zejména v oblasti řešení aktivní politiky zaměstnanosti (tedy veřejně prospěšné práce a veřejná služba).

 

 
Starostové požádali ministra Drábka o několik drobných úprav nových opatření a nabídli mu svoji aktivní účast na přípravě návrhů jejich legislativní podoby ve spolupráci se zástupci MPSV. Ministr Drábek na základě předložených věcných návrhů ocenil zkušenosti starostů a uznal přínosy vyplývajících z navrhovaných opatření. Zároveň přijal nabídku na sestavení pracovní skupiny na úrovni MPSV s účastí zástupců starostů a potvrdil zájem navržená opatření zohlednit.
Starostové a nezávislí Ústeckého kraje nyní osloví i další zainteresované strany, jejichž zkušenosti a názor mohou být přínosem pro navržení smysluplných změn. Vyzývají tedy každého, tedy i toho, kdo dosud využíval sociální reformy jako prostředek politické sebepropagace, k věcné diskusi a předložení konkrétních návrhů namísto pouhé kritiky a odmítání nezbytných kroků.
Zástupci Starostů a nezávislých nejen v Ústeckém kraji považují za nezbytné dosáhnout řady změn sociálního systému: „Sociální systém a tedy i opatření aktivní politiky zaměstnanosti musí být odolný proti zneužívání, které se již stalo neúnosným a demotivujícím. Na druhou stranu musí být např. systém aktivní politiky zaměstnanosti nastaven tak, aby každému nezaměstnanému dával naději na nové příležitosti a důstojné uplatnění ve společnosti v podobě motivované účasti na dočasné finanční pomoci a alternativní nabídky práce,“ tvrdí Petr Liška, předseda krajské organizace STAN v Ústeckém kraji a starosta Malých Žernosek, a dodává: „To je důvod, proč chceme naše zkušenosti a praktické poznatky nabídnout k využití odpovědným úředníkům MPSV a dosáhnout smysluplných legislativních úprav.“
Návrhy hejtmanky Vaňhové (ČSSD) na vytváření nových pracovních příležitostí hrazených z fondů EU považujeme za nesmyslné, protože jen účelově vytváří dočasné pracovní pozice, jejichž udržitelnost po vyčerpání zdrojů (tedy do 3 let) je nulová. „Ústecký kraj by se neměl zabývat výstavbou novodobých „hladových zdí“, ale raději pracovat na skutečně perspektivní strategií rozvoje kraje, a to zejména po ukončení těžby uhlí, které se již nyní nezadržitelně blíží,“ dodává na závěr P. Liška.

Autor: Tisková zpráva