Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Starostové na Děčínsku bojují za dostupnější zdravotnictví

Starostové na Děčínsku bojují za dostupnější zdravotnictví

29. 11. 2022

„Dostupnost zdravotní péče především v příhraničí je žalostná.

A roky se jen předstírá a slibuje. Anebo jsou posuny jen minimální.

Ale platit zdravotní pojištění musíme.“ říká senátor Zbyněk Linhart.

Zbyněk Linhart, senátor

Zbyněk Linhart, senátor

24. listopadu připomněl odeslaným dopisem ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi, kde upozorňuje na velmi špatný stav a nedostupnost zdravotní péče v příhraničních oblastech Děčínsko – Šluknovsko.

 

Zbyněk Linhart poukazuje především na neřešené problémy a zhoršující se stav v následujících oblastech:

Chronický nedostatek specialistů, praktiků a stomatologů – na Šluknovsku dlouhodobě nejsou praktičtí lékaři, specialisté, stomatologové ještě ve větší míře, než jinde. Ti, co zde ještě slouží, jsou v nadpoloviční většině v důchodovém věku. Stávající ordinace nepřijímají nové pacienty buď vůbec, nebo s nepřijatelně dlouhou čekací lhůtou. Občané jsou svými pojišťovnami směřováni k lékařům na Liberecku, Ústecku, do Prahy, středních Čech apod.
Psychiatrické péče – pro obyvatele Šluknovska jak dostupnost a kapacity ambulantní psychiatrické péče, tak dostupnost a kapacity akutní psychiatrické lůžkové péče, jsou dlouhodobě kritické a nedostatečné a mimo limit dojezdové doby.
Status quo nemocnice Rumburk – Roky se jede v provizorním a životy a zdraví pacientů ohrožujícím režimu, kdy pro personální a kapacitní nedostatky v rumburské nemocnici jsme roky svědky neustálého převážení pacientů vozidly RZS nebo vrtulníky ze Šluknovského výběžky, a dávno už ani ne do děčínské nemocnice, která je také za hranou myslitelných kapacit, jako hlouběji do vnitrozemí, do Liberce, do Ústí nad Labem apod.
Stále nefunkční přeshraniční péči – od doby našeho vstupu do EU proběhlo mnoho jednání o možnostech přeshraniční péče a bylo uskutečněno mnoho příslibů. Dodnes se neuskutečnilo nic.
Prevence, preventivní vyšetření

„Není přijatelné, aby lidé museli i za základními zdravotními úkony (o prevenci ani nemluvím!) dojíždět komplikovaně a s těžkou domluvou daleko za hranice okresu, vynakládat neúměrné finance a čas na základní zdravotní péči, za kterou platí řádně zdravotní pojištění!“ dodal senátor Zbyněk Linhart.

Autor: Lenka Linhartová