Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Stanoviska k návrhu zákona o RUD

Stanoviska k návrhu zákona o RUD

21. 9. 2011

Stanoviska k návrhu zákona o RUD ze strany zástupců měst a obcí Ústeckého kraje.

 

 
 
− Starostové požadují spravedlivé a systémové rozdělování financí z daňových příjmů mezi obce a města. Současný systém není ani spravedlivý ani systémový.
 
− Současný systém kdy je poměr mezi hlavním městem a jakoukoli menší obcí v poměru 4,5:1, přičemž obvyklý poměr v Evropě činí 2,25 – 3 ku 1, nás řadí na úroveň Běloruska. Požadavkem k jednání byl poměr stejný jako na Slovensku tj. 2,5:1 a ten byl v rámci vládní koalice dohodnut a premíérem příslíben na 3:1, což považujeme za přijatelný kompromis.
 
− Požadujeme, aby nesystémovost současného „systému“ byla napravena tím, že 4 největší města v ČR (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) přijdou o prostředky, které dosud neoprávněně získávali od doby kdy tato města zajišťovala současně funkci okresu a tyto prostředky jim zůstali. Není systémové, pokud přibližně stejně velká města jako tato jmenovaná pobírají podstatně méně a přitom zajišťují shodné služby. Není tedy systémové pokud jsou jakkoli zvýhodněni. Příklad rozdíl v příjmech na obyvatele mezi Plzní a Ústím nad Labem činí 19000,-Kč/obyvatele Plzně a cca 11000,-Kč/obyvatele Ústí.
 
− Kvalitu návrhu RUD od MFČR spatřujeme v jeho jednoduchosti (jsou nastavena pouze 3 kritéria, která mají akceptovatelnou váhu), je financovatelný bez nároků na nové výdaje státu, návrh tento stát nezadlužuje a pomáhá všem obcím a městům (vyjma 4) bez rozdílu velikosti a politického zabarvení radnic. Nejvíce pomáhá kategorii obcí a měst o velikosti 5-20 tis. obyvatel.
 
− Nesouhlasíme s argumenty 4 měst, která hrozí zdražováním služeb (dopravy apod.) tím, že přijdou o příjmy v rámci návrhu RUD z MFČR. Tato města mají dostatečné rezervy v nehospodárných a předražených zakázkách, zbytečných investicích apod. a nemusí tedy přistupovat k hrozbám vůči svým občanům. Prostě se jen musí naučit hospodařit za stejných podmínek jako zbývajících více než 6000 obcí a měst.
 
− Protinávrh z dílny ODS považujeme jako špatný z důvodu, že nenapravuje základní nespravedlnosti systému, kdy neopodstatněně zvýhodňuje 4 velká města. ODS tvrdí, že její systém přilepší také všem, ale z návrhů vyplývá, že zvýhodní především sídla nad 50 tis. obyvatel a nevezme 4 největším městům neoprávněné prostředky. Všechny zbývající sídla dostanou sice proti současnému systému přidáno, ale podstatně méně než dle návrhu MFČR.
 
− Největší problém představuje návrh ODS v kategorii obcí do 1000 obyvatel, kde navyšuje příjmy spíše jen kosmeticky. Vidíme v tom jednoznačné potvrzení snah ODS, prezentovaných ministrem Vondrou, o ekonomický nátlak na slučování obcí menších než 1000 obyvatel. To je naprosto nepřijatelné řešení, kdy se ODS snaží pro tuto stranu zřejmě nezajímavou skupinu obyvatel venkova ČR, zařadit a ponechat v kategorii občanů 2. kategorie (možná spíš 3. kategorie, protože do druhé kategorie se dostávají obce o velikosti 1-50 tis). Tento názor v podstatě potvrdil také premiér Nečas na dnešní demonstraci starostů v Praze, kdy potvrdil, že snahou ODS je pomoci i malým obcím o velikosti od 1000 obyvatel.
 
− Tyto snahy jen usvědčují politiky ODS ze lží o tom, že jim záleží na venkovu, že není jejich cílem nutit obce ke slučování apod. Návrh ODS se negativně dotýká 80% obcí okresu Litoměřice.
 
− Žádáme pana premiéra Nečase, aby dodržel své slovo a splnil svůj slib, který podáním ruky dal při uzavírání koaliční dohody, že poměr příjmů na obyvatele mezi městem Praha a jakoukoli jinou obcí v ČR nepřesáhne poměr 3:1 a nesnažil se nyní dohodnout poměr 3,6:1.
 
− Odmítáme argumenty určité části politické reprezentace, že návrhem MFČR jsou proti sobě stavěna obce a města. Návrh MF zvyšuje příjmy všech obcí a měst, vyjma 4 největších, které mají přijít o neoprávněně čerpané prostředky. Není tedy pravdou, že zde venkov bojuje proti městům, ale skutečností je, že venkov jako kompromisní a spravedlivý návrh přijímá návrh MFČR, a tedy hájí i zájmy naprosté většiny měst, bez rozdílu politického zabarvení radnic.
 
V Malých Žernosekách 21.9.2011
 
Ing. Petr Liška – starosta obce Malé Žernoseky

Autor: Petr Liška