Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj RUD - Rozumně uložené daně

RUD - Rozumně uložené daně

23. 7. 2012

Vážení, myslím, že rozhodnutí provést změny v RUD směrem ke spravedlivějšímu rozdělení je jedním z největších počinů současné vlády a úspěchem především Starostů a nezávislých. Doufám, že již nic nezastaví zbývající proces, aby tyto změny počaly platit od 1.1. 2013.
RUD - Rozumně uložené daně

RUD - Rozumně uložené daně

 Myslím, že budoucnost ukáže, že to byl správný krok a možná i jeden z mála smysluplných v řešení některých současných problémů. To že valná většina obcí dnes hospodaří se svými prostředky lépe než stát je nepopiratelné, to že zastupitelstva a vedení radnic většiny menších obcí jsou obsazovány především nezávislými lidmi – politiky, kteří nejsou vázáni stranickými dokumenty a usneseními orgánů, ale v komunální politice jsou pro to, aby pro občany-voliče vykonávali samosprávu, službu občanům. Dnes se blýská na lepší časy, obecní kasy budou o něco plnější a starostové, zastupitelstva budou moci efektivněji plánovat a uskutečňovat další rozvoj svých obcí a potřeby svých občanů, potažmo celého státu.

Stanislav HodíkNa co narážím a o co mi v tuto chvíli jde? Úřady práce evidují spoustu dlouhodobě nezaměstnaných, tyto obce využívají na VPP (veřejně prospěšné práce), za léta fungování VPP se spostu těchto lidí našlo v této práci.  Byť se jedná o práce spojené s úklidem obcí, údržbou zeleně a podobně, je to práce důstojná a je za každým poctivě pracujícím vidět výsledek. Problémy nastávají ve chvíli kdy ÚP obcím pracovníky, kteří se osvědčili, práce je dokonce baví a jsou ochotni jí zodpovědně vykonávat, tak prostě není síla tyto lidi do obce na VPP získat. ÚP mají svá pravidla, postupy, kriteria a přes ty nejede vlak. Logika ba ani efektivnost zde nefunguje, protože člověk který je v obci na VPP, nebo je v evidenci ÚP a sedí doma, příjde státní pokladnu na přibližně stejné peníze, nebudu-li brát v potaz, že na VPP v obci vykoná nějakou práci. Pokud tuto skutečnost zohledním, potom pro společnost je člověk na VPP levější variantou.
 
Mnohokrát jsme s některými kolegy starosty při diskusích o RUD probírali možnosti, že by jsme na obcích zaměstnali některé pracovníky, kteří se osvědčili na VPP, protože jedinou překážkou toho je nedostatek financí v obecních pokladnách. Dnes máme RUD dá se říci schváleny a nastáva čas předvést státu, že stát (ÚP) nedokázal spoustě lidem, některým dlouhá léta zajistit práci a my na obcích, to svedeme. Máme-li přes 6 tisíc obcí, tak jsem přesvědčen, že v každé obci najde starosta človéka, kterého by mohl a podle mne i měl zaměstnat. S velikostí obce můžeme samozřejmě hovořit i o větším počtu pracovníků. Pokud by se povedlo od 1.1.2013 na obcích, městech, zaměstnat minimálně okolo 10 tisíc lidí (dlouhodobě nezaměstnaných) v souvislosti s RUD, nebyl by to úspěch? Já jsem již předběhl dobu, neboť mne ÚP již nechtěl přidělit člověka s kterým jsem spokojen a který chce v obci pracovat, tak jsem jej od července zaměstnal, samozřejmě prostředky v rozpočtu na toto mám, neboť tento člověk mi zase vykoná některé práce, které bych musel  sjednávat za úplatu.
 
Mám v úmyslu vyzvat všechny kolegy starosty, zastupitelstva, pokud již o tomto neuvažují nebo již to mají připraveno, aby tuto záležitost zvážili.  Rozumně uložené daně jsem uvedl v nadpisu, myslím, že to přesně vystihuje podstatu. Většina prostředků převedných obcím přímo v RUD bude v těchto obcích využito efektivně a bude v těchto obcích vidět. Budoucí roky nám to ukáží. Chce to také ale širší zájem občanů o dění v obcích, o rozhodování v orgánech obcí.
                                                                                                              
Stanislav Hodík
starosta obce Dušníky