Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj „Rodinná“ politika = základ státu

„Rodinná“ politika = základ státu

23. 5. 2012

Starý zákon, 1. kniha Samuelova, popisuje sjednocení izraelitských kmenů pod nadvládu krále, a tím i vznik státu. Od starověku hluboko do novověku byl král zosobněním státu, proto lze zaměnit slova „král“ za „stát“. „…bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky. A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému státu, který jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví.“ Citace z knihy knih není samoúčelná, ale zjednodušeně definuje princip státu. A nic na tom nemění, že popisuje situaci před 3 200 lety. Rané státy starověku vznikly na základě smlouvy mezi lidmi a jim nadřazenou mocí. Lidé se vzdali části svých osobních svobod a ekonomických výdobytků, stát jim za to poskytuje ochranu a právo.

 

Bezpočtukrát v současnosti zmiňovaná politická krize je v přeneseném slova smyslu krizí smlouvy mezi občany a státem. Jako každá krize v historii, tak ani tato nevznikla ze dne na den, není důsledkem selhání současné politické elity, ale selháváním politických elit a jejich konání v posledních dvou desetiletích od komunální, přes krajskou po celostátní úroveň. Ale jak už to bývá, není možno zevšeobecňovat.
Rodina je nejstarším sociálním systémem. Jeho narušení způsobily sociální výdobytky a sociální státy, které péčí o občana převzaly celou řadu původních úloh rodiny. Důsledkem je řada jevů negativně působících proti zájmům státu. Nejhorším z nich je bezpochyby snižující se porodnost. Současná je velmi nízká, a to 1,42 živě narozeného dítěte na jednu ženu v reprodukčním věku. To nestačí ani na udržení výše populace, k čemuž je potřeba porodnost 2,1dítěte na jednu ženu. Stručně řečeno, naše populace, český národ vymírá.
Rozhodující podíl na zvýšení počtu obyvatel za posledních 10 let má vyšší podíl cizinců s dlouhodobým pobytem. Před deseti lety jich bylo 70 tisíc, nyní je to 320 tisíc.
- Počet obyvatel do 14 let: 1,53 milionu (před deseti lety 1,65 milionu) 
- Počet obyvatel 15-64 let: 7,36 milionu (před deseti lety 7,16 milionu) 
- Počet obyvatel 65 a více let: 1,67 milionu (před deseti lety 1,41 milionu). 
To jsou naprosto nezvratná demografická fakta. Za 100 let bude podle stávajícího vývoje žít v České republice asi 6,5 milionu obyvatel, z toho bude milion cizinců a 3 miliony seniorů. Stane se tak za tři generace, jelikož délka generace je počítána podle průměrného věku žen při prvním porodu, což je 27-32 let. Ale historie nás učí, že žádný prostor se nevyprazdňuje, ale zaplňuje nově příchozími. Ti budou dokonce zváni, protože stát bude potřebovat ke svému fungování obyvatelstvo. V úvahu lze brát dvě prognózy. Za prvé za 20 let nebude moci budoucí ministr financí postavit stání rozpočet, protože nebudou daňoví poplatníci z domácí populace, tzn. českého etnika. Za druhé poměr cizinců bude vyrovnávat nepříznivý demografický vývoj populace Čechů, Moravanů a Slezanů.
Možná někoho zarazí slova „český národ“. Ale my jsme český národ, složený z Čechů, Moravanů a Slezanů. Ve středu Evropy žijeme více než 1 500 let, stovky generací našich předků kultivovaly krajinu kolem nás, mnozí z nich za ní položily i své životy, jsme jejich dědici. Jsem přesvědčen že slovo „národ“ patří do slovníku demokratického politického uskupení a je naší vinou, že si jej necháváme krást a zneužívat různými ultra pravicovými skupinami. Jako politici jsme odpovědni za budoucnost naší země a všech obyvatel, jejichž jádro tvoří Češi, Moravané a Slezané.
Člověk je biologický tvor a součástí jeho života je od pradávna strach. Strach z neznámých věcí, z cizích a jiných lidí, z budoucnosti, z okolí, z nejistoty, co bude zítra, pozítří. A právě tento geneticky přirozený strach je snadno zneužitelný i na základě poklesu populace. Je jen otázkou času, kdy se objeví někdo, kdo si z něj udělá politický program a přemění strach v nenávist ke všemu jinému, odlišnému, ohrožujícímu. Kam až může dosáhnout jsme byli v Evropě svědky ještě v 90. letech minulého století.
Domnívám se, že čelit těmto tendencím je možno jen podporou rodiny a růstu populace Čechů, Moravanů a Slezanů. Protože jen silná domácí populace zajistí udržení a rozvoj země do budoucna. Protože jen silná domácí populace má dostatečně vyvinuté vnímání jazyka, historie, tradic a tradičních hodnot. Protože jen silná domácí populace nebude zneužitelná ke strachu z něčeho cizího, jiného. Nebude mít tendence odmítat jiné, odlišné, ale potřebující pomoc, protože se jimi nebude cítit ohrožena.
Téma „podpora rodiny“ prochází všemi ekonomickými a sociálními vrstvami, je srozumitelné bez ohledu na vyznání a přesvědčení, je univerzální. Její těžiště nespočívá jen ve finanční podpoře, ale v chápání významu, přístupu, vztahu státu vůči rodině a naopak, v propagaci rodinných hodnot.
Rodina jako téma se vytratila z politické scény, která se zabývá buď sama sebou, ekonomickými záležitostmi nebo jiným. Z nedostatku dětí se ruší školská zařízení, školy mezi sebou bojují o žáky snižováním nároků na uchazeče v přijímacích řízeních, aby je nalákaly. Řeší se následky snižování počtu dětí, ale nikdo se nezabývá tím, jak školská zařízení naplnit. To je do budoucna neúnosné. Jsem přesvědčen, že jedním z hlavních cílů hnutí STAN by měla být rodina, tzn. vstřícný a podporující vztah státu vůči rodině jako svému základu. Pohlédneme-li hluboko do minulosti, je rodina nejstarším společenským uskupením v dějinách lidstva. Právě rodina a z nich složená občina a vztahy mezi nimi umožnily člověku přežít a stát se tím, čím je dnes.
Petr Čech

Autor: Petr Čech