Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Přijetí uprchlíků v Malých Žernosekách

Přijetí uprchlíků v Malých Žernosekách

21. 4. 2022

Tématem dnešní doby je válka, kterou rozpoutalo, na úkor Ukrajiny, Rusko.

Naše země je jednou z nejvíce zasažených zemí uprchlickou vlnou nešťastníků, především žen a dětí. Je naší morální povinností i projevem lidskosti pomoci těmto uprchlíkům, kterým agresívní politika Ruska vedené Putinem, bere nejen klid, ale i zdraví, domovy a někdy i  životy.

Přijetí uprchlíků v Malých Žernosekách

Přijetí uprchlíků v Malých Žernosekách

Poslanec Petr Liška: „Na jejich místě bychom očekávali podobnou solidaritu.

S tímto vědomím k výzvě hledat pomoc, přistupujeme i v naší  obci.

Vedle domluvení ubytovací kapacity pro více než 30 osob v letním táboře v Opárenském údolí s jejich provozovatelem (manželi Slezákovými), je k dispozici také objekt krizového bydlení, které jsme v obci v roce  2014 pořídili jako reakci na potřebu pomáhat v situacích jako jsou povodně. Tam máme k dispozici další 4-5 lůžek.

Prostřednictvím krizových center jsme dále nabídli prostory vzdělávacího centra obce, které mohou sloužit jako prostory pro výuku dětí nebo i dospělých, např. jazykové přípravě, kde máme k dispozici tlumočníka do Ukrajinštiny a hledáme vhodného a ochotného pedagoga, který by výuku zajistil.

Pro nejmenší děti pak máme k dispozici prostory, které mohou sloužit jako improvizovaná školka, či klub pro trávení volného času, nebo i pod hlavičkou naší Mateřské školy uvažujeme o rozšíření kapacity MŠ, která by mohla poskytnout nabídku oficiální školky.

V rezervě pak jsou kapacity volných prostor, které nabízejí naši občané ve svých nemovitostech.“

Autor: Lenka Linhartová  |  Zdroj: Petr Liška