Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Petr Liška: Jezy na Labi mají své výhody i nevýhody. Řeka by ale měla být i nadále splavná

Petr Liška: Jezy na Labi mají své výhody i nevýhody. Řeka by ale měla být i nadále splavná

10. 8. 2021

Spor mezi zastánci a odpůrci jezů na Labi je nekončícím tématem, který, jak se zdá, nemá rozuzlení. Příznivci argumentují potřebou vodní dopravy a minimálními zásahy do krajiny, odpůrci pak ochranou cenných biotopů v dotčeném území. Osobně jsem zastáncem obou cest a možná mám výhodu, že nejsem profesně zatížen ani k jedné ze stran a hledím na spor spíše prakticky.

Řeka Labe.

Řeka Labe.

Řeka Labe je vodní cestou a jako taková, tedy splavná, by měla zůstat zachována. Pokud vodní cestu opravdu chceme, vyžaduje to investice a práce na její udržitelnosti a provozuschopnosti. Vodní cesta má své výhody. Jeden šíf pojme náklad pro 40 kamionů, na větších řekách to pak dokonce je i čtyřnásobek, a přitom k přepravě potřebuje jen malý zlomek paliva těchto kamionů. 

Argumenty směřující proti jezům přes klesající lodní dopravu považuji za stejně účelové, jako argumenty pro jezy z důvodu zadržování vody v krajině jako adekvátního přírodě prospěšného opatření. Lodní doprava na Labi klesá, protože spolehlivost dostatečného vodního stavu je bez opatření nízká a na nejisté vodní cestě dopravci čekat nebudou. Je však podle mého jasnou pravdou, že vodu v krajině musíme přednostně dobře zadržovat, než se do Labe vůbec doteče.

To, že člověk dokáže tvořit vodní prvky, které mají prospěšnou funkci v krajině, vidíme na řadě revitalizací menších toků, při kterých se napravují hříchy minulosti v podobě regulací potoků a menších řek. Pokud to umíme v malém, pak jsem přesvědčen, že to lze realizovat i na Labi. Řadu vhodných realizací vidíme všude po Evropě, a to na významných vodních tocích, kde jsou různé dopravní stavby vhodně zakomponované do krajiny. Jde ale také i o umělé kanály, které dnes již tak přirozeně splynuly s krajinou, že by je jako cizorodý prvek nikdo nepopisoval.

Možná je chybou, že se stále dokola mluví a píše o jezech, tedy “hrozivých betonových monstrech”, které jsou “vředem na krajině”. Přitom možností, jak řeku zachovat, pokud možná celoročně splavnou, je více.

Oba tábory mají svou část pravdy, ale praktické a správné řešení leží, podle mého nezaujatého názoru, v kompromisu mezi nimi. Tedy nalézt způsob, jak už dnes regulovaný tok Labe na našem území zachovat splavným a vhodnými opatřeními přispět k zachování, nebo i rozvoji cenných přírodních hodnot.

Autor: Petr Liška, starosta Malých Žernosek a lídr STAN pro parlamentní volby v Ústeckém kraji