Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Odpadní vody. Kam s nimi?

Odpadní vody. Kam s nimi?

7. 11. 2023

Modifikace Nerudovské otázky, před kterou stála nebo stojí každá obec.

Kořenová čistička

Kořenová čistička

Konzervativnější „kanalizátoři“ mají jasno – uděláme moderní betonovou nebo ti bohatší nerezovou čistírnu splašků někde na okraji obce. Ti šťastní mají prostor kde nikdo nebydlí, nikdo tam nechodí a je tak trochu k ničemu.

Ti méně šťastní buď nějaké dosud neznehodnocené místo obětují, nebo mají štěstí a potkají se s „kanalizátory“, kteří nemají rádi beton, koukají se na trendy a hledají řešení v přirozených procesech, které se odehrávají v přírodě od doby, kdy první obojživelníci opustili moře.

Výsledkem první cesty může být betonová ČOV.

Výsledkem druhé cesty může být to co v přírodě obvykle na první pohled nevidíte, resp. Nepovažujete za zařízení k čištění odpadních vod z obce (říká se tomu kořenová čistírna  odpadních vod).

Naše obec je obcí na břehu řeky Labe na svahu nad řekou a většina obce je odkanalizována jednotnou kanalizací. Měli jsme štěstí, sledujeme trendy a potkali jsme se jak s moderními „kanalizátory“, kteří prosazují přírodě blízké řešení, které neznehodnocuje území obce a nabídli řešení v podobě kořenové čistírny odpadních vod.

Princip čištění je založen na průchodu znečištěných odpadních vod přes několik stupňů čištění, ale především přes mokřadní pole (kterým se říká filtr) s rostlinami na jejichž kořenech žijí bakterie, které rozkládají biologické nečistoty za přítomnosti kyslíku. Ta je zajištěna tím, že rostliny žijí ve vrstvách hrubého štěrku, který má dostatek vzduchových mezer.

Proč jsme se rozhodli pro toto řešení?

1) Nižší pořizovací náklady – nemusíme stavět oddílnou kanalizaci úspora pro obec – 40-50 mil Kč

2) Zajistíme nezávislost obce v čistění a nižší provozní náklady – tedy nižší stočné než při napojení na centrální ČOV v blízkém městě

Výhody kořenové čistírny obecně:

 Nepotřebují elektrickou energii
​ Vyžadují minimální údržbu
 Umí čistit všechnu vodu z domácností (ze záchodu, koupelny, kuchyně atd…), odpadní vody z obcí a firem
 Využívají přirozené procesy čištění odpadní vody
 Mají dlouhou životnost (při dobré údržbě desítky let)
 Nízké provozní náklady – kořenové čistírny mají pětkrát až desetkrát nižší provozní náklady oproti mechanicko-biologickýcm čističkám
 Dobře snáší nestálý přítok vody a nestálou kvalitu vody.
 Je možné je využít i na jednotné kanalizační síti. Obec tak nemusí stavět novou kanalizaci.
 Jsou krásné (od jara do podzimu na nich kvetou vlhkomilné květiny)
 Vytváří nové biotopy
 Příznivě ovlivňují mikroklima okolí
 Vykazují dobrý čistící účinek již od zahájení provozu a z podstaty systému u nich nemůže dojít k havárii
 Obecní kořenové čistírny mají mnohonásobně nižší provozní náklady než klasické ČOV
 Není třeba používat speciální čistící prostředky, nevadí ani dezinfekce (Savo etc.)
 Dobře čistí zbytky léků a hormonů

Takže s vědomím naší odpovědnosti a snaze o zajištění kvality života našich obyvatel jsme se rozhodli pro řešení, kterým spojíme příjemné s užitečným. Věříme, že území, které je určeno k umístění čistírny zůstane dále oblíbeným vycházkovým místem, kterému dáme novou kvalitu v podobě přírodě prospěšného mokřadu. 

Autor: Ing. Petr Liška, poslanec a starosta obce Malé Žernoseky

Fotoalbum