Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Obec Libotenice mění fungování odpadového hospodářství. Chceme zpohodlnit třídění, říká starostka Lada Rejšková

Obec Libotenice mění fungování odpadového hospodářství. Chceme zpohodlnit třídění, říká starostka Lada Rejšková

28. 2. 2022

Obec Libotenice, kde je už několik let starostkou za hnutí STAN Lada Rejšková, mění svou politiku v oblasti tříděného odpadu. Nově by tam měl mít každý dům nádobu na plast, papír, bioodpad a komunální odpad.

Popelnice pro tříděný odpad v obci Libotenice.

Popelnice pro tříděný odpad v obci Libotenice.

Obyvatelům obce rozdáváme nádoby na tříděný odpad. V současné době jich je rozebráno až 70 procent. Nově by u nás měl mít každý dům svou nádobu na plast, papír, bioodpad a komunální odpad. Libotenický bytový dům bude mít své sběrné místo, které bude uzamčené pro veřejnost. Jediné centrální místo zůstane v naší obci u kulturního domu. Tam zůstanou sběrné kontejnery na plast, papír, sklo, oleje a textil. Ostatní sběrná místa budou stáhnuta,“ řekla Lada Rejšková.

Libotenice chtějí novým systémem usnadnit a zpohodlnit třídění. Počet komunálních nádob u domů by díky této politice měl klesnout a obec tak nebude muset nést vysoké náklady, které s tím nutně souvisí. Lada Rejšková doufá, že se do nového systému třídění většina obyvatel zapojí a pozitivní dopady se očekávají i na životní prostředí. Do budoucna má i jasně stanovenou další vizi.

Moc se mi líbí nápad města Terezín, kde mají nádoby na komunální odpad očipované. Tím si město může přesně zkontrolovat, kolik toho svozová firma vyvezla a kdo případně třídí. Tento nový systém bych chtěla do budoucna zavést, abychom měli kontrolu nákladů obce za svoz odpadu a možnost zvýhodňovat lidi, kteří třídí.  Do dalších měsíců bych si také přála, abychom si vyváželi sami tříděný odpad. Nový traktor je naší další vizí. Díky němu dosáhneme samostatnosti a soběstačnosti,“ uvedla úspěšná starostka obce Libotenice na Litoměřicku.

Většina občanů v České republice je povinna hradit poplatek za svoz komunálního odpadu. V této souvislosti mohou obce zavádět poplatek za osobu s trvalým pobytem na svém území, nebo poplatek za počet odvezených nádob za komunální odpad. Malá obec v čele s Ladou Rejškovou vsadila v oblasti odpadového hospodářství na poplatek za osobu s nahlášeným trvalým pobytem. 

Domnívám se, že poplatek za osobu je průhlednější. Když obec platí za počet odvezených nádob, tak se stává, že to lidé nepřiznávají, aby ušetřili. Odpad pak končí v katastru jiných obcí. U poplatku za osobu to ale nejde, snažíme se tak naším přístupem minimalizovat rizika vzniku černých skládek. Momentálně je u nás v obci tato sazba za odpad stejná pro všechny. Uvidíme, jak se nový systém chytne,“ dodala Lada Rejšková.

Autor: Lada Rejšková, starostka obce Libotenice