Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj NÁVŠTĚVNOST ČESKÉHO ŠVÝCARSKA: TAJEMSTVÍ A MANIPULACE

NÁVŠTĚVNOST ČESKÉHO ŠVÝCARSKA: TAJEMSTVÍ A MANIPULACE

3. 4. 2024

České Švýcarsko se prezentuje jako „krajina plná tajemství“. Tajemstvím regionu je, že představuje dvě reality, které běžný smrtelník od sebe rozlišit nedokáže. Dvě Česká Švýcarska.

Zbyněk Linhart, senátor

První České Švýcarsko je národní park. Má rozlohu zhruba 80 km2, leží na části území okresu Děčín. Reprezen-
tuje jej státní Správa národního parku České Švýcarsko.
Druhé České Švýcarsko je turistická destinace. Zahrnuje celý okres Děčín, plus katastry obcí z Ústeckého okre-
su – Petrovice, Tisou a Libouchec. Destinace má celkovou rozlohu zhruba 1000 km2. Je cca 12x větší, než národní
park. Destinaci reprezentuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. K ní je přidružen Destinační fond Českého Švýcarska, v němž jsou sdruženy desítky lokálních aktérů, od místních samospráv přes neziskovky až po podnikatelské fyzické i právnické osoby. Jakkoli veřejnost mezi těmito dvěma Českými Švýcarsky nerozlišuje, uvnitř napětí roste. A to pro způsob managementu národního parku. Situace je již tak neudržitelná, že v lednu 2024 odešla premiérovi výzva „Otevřete České Švýcarsko“, v níž se uvádí, že jestliže státní orgány ochrany přírody nezmění své přístupy a nezlepší správu svěřeného území, místní obyvatelé zde nechtějí a nepotřebují mít takto spravovaný národní park.
Státní „ochranáři“ na to reagovali tím, že České Švýcarsko je stále přitažlivé. Až tak, že loni byla dokonce návštěvnost rekordní, lepší než v předkovidovém roce 2019. Resort životního prostředí si dokonce neváhal připsat na tom zásluhy. Zapomněli jen řádně rozlišit ta Česká Švýcarska. Na území národního parku návštěvnost rekordní nebyla. Byla až tak mizivá, že se pohybovala pod úrovní roku 2012, jak dokládá graf monitoringu návštěvnosti:
Jak se z propadu dá udělat návštěvnost rekordní? Selekcí dat, která hrají do karet. Správa národního parku má v jedné nepřerušené řadě data minimálně z 10 sčítačů. Dosud návštěvnost parku dekla rovala součtem průchodů naměřených všemi těmito sčítači. Za rok 2023 by takto ale proti 2019 vyšel propad o 37 %. Pomlčí tedy o sčítačích, kde byla proti roku 2019 návštěvnost jen na úrovni jednotek procent (např. 10 % Edmundova soutěska – z 300 tisíc propad na 30 tisíc, 4 % Gabrielina stezka – ze 182 tisíc propad na 6,7 tisíc) a místo toho medializuje jen ty sčítače, kde to dopadlo (98 % Krásno- lipsko, což pořád není rekordní návštěv- nost, ale to se v tom nějak schová).

Když stát skrze své představitele a státní zaměstnance mlží, mizí důvěryhodnost veřejných institucí a společnost jako celek se posouvá k extremismu. Přestaňme manipulovat, a to ani když jde jako o ochranu přírody. To už tady bylo a nedopadlo to dobře.

Autor: Lenka Linhartová