Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Návrh změny § 25 a následujících, zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí

Návrh změny § 25 a následujících, zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí

2. 12. 2011

Hnutí Starostové a nezávislí zastupující samosprávy v Ústeckém kraji velmi znepokojivě hodnotí nedávné projevy narušování korektní a skutečně demokratické volby zastupitelů v některých obcích a městech, kde v minulých volbách docházelo i opakovaně k tzv. „manipulacím a kupování hlasů voličů“.

 

Projevy podobného charakteru jsou velkým nebezpečím pro demokracii a svobodu v naší zemi. Není jistě náhodou, že se převážná část těchto pokusů odehrála v Ústeckém kraji, který je svoji sociální strukturou ideálním prostředí pro „testování“ zločineckých a takřka mafiánských praktik, které by pak mohly být (bez účinných protiopatření) snadno aplikovány v kterékoli části ČR.
Následná obrana v případech, které se odehrály zejména při posledních komunálních volbách, se postupně ukazovala jako stále komplikovanější a méně účinná a to zejména v oblasti dokazování stále dokonalejšího skrývání protizákonných aktivit.
Proto jsme se rozhodli vyvolat cestou poslanecké iniciativy takové změny zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí, které budou maximálně účinnými. Znovu připomínáme, že jakoukoli manipulaci s volebními lístky a voliči je možno označit za ohrožení volné politické soutěže a demokratické společnosti jako takové. Je třeba zmínit, že v médiích i na půdě Parlamentu ČR proběhlo několik myšlenek o změnách zákona 491/2001, které by podobnému jednání zamezily.
V případě navrhované formulace, že trestné by bylo „…hlasování v rozporu se svědomím voliče…“ se jeví jako problematické a lze předpokládat obtížné dokazování manipulace a následný soud.
Pokud by byl přijat princip vyřazení strany, hnutí či volebního uskupení z voleb při důkazu jimi provedené manipulace, je možno případný zákon snadno zneužít. Koupí-li si někdo hlas, může si koupit i falešné svědectví, že někdo někomu nabízel peníze a vyplněný volební lístek, a tím vyřadit politického konkurenta.
Jádro problému tvoří snadný přístup k volebním lístkům. Přitom jako úřední listina s obrovskou mocí v rukách voličů, ale i nepovolaných, jsou snadno k dosažení, nebo se dokonce válí na ulici. Lístky „manipulátor“ vyplní a předá uplacenému člověku. Podle zkušeností z loňských komunálních voleb tvoří ony uplacené voliče lidé z tzv. problematických sociálních skupin, kteří o volbách a kandidátech nic nevědí a mnohdy mají problém s gramotností. Pokud by došlo ke změně § 25 a následně zákona 491/2001, podle níže uvedených návrhů, manipulace voleb by byla významně ztížena.
Nabízí se tedy jednoduché „technické opatření“:
a) Hlasovací lístky by nebyly doručovány do poštovních schránek voličům, ale neopouštěly by hlasovací místnost. Voličům by byly doručeny seznamy kandidujících stran a hnutí a seznam kandidátů potvrzené obecním nebo městským úřadem a kontrolované volební komisí. Stačily by formáty A4 a A3, které jsou menší než jsou dosavadní rozměrné skládací volební lístky. Znamenalo by to výraznou úsporu na tisku a materiálu. Ve městě s cca 15 tis. voliči musí být při dosavadní praxi dalších 10,5 tis lístků ve volebních místnostech jako 70% rezerva. Tzn. Že celkem je na komunální volby ve městě s 15ti tisíci voliči potřeba ca 25 000 volebních hlasovacích lístků.
b) V demokratickém zřízení volby nebudou mít nikdy 100% účast voličů. Proto by stačilo, aby každý z voličů měl „svůj“ hlasovací lístek ve „své“ volební místnosti a v případě, kdyby volič „pokazil“ vyplňování lístku a chtěl jej vyměnit za čistý a začít znovu, bude dostatek prostoru, aby to bylo možné.
c) Pokud by bylo potřeba donést volební urnu voliči např. do místa bydliště, byl by mu doručen i hlasovací lístek.
d) Podle platných zákonů o volbách je volební lístek vyplněný mimo plentu neplatný. Lze předpokládat snahy o falšování hlasovacích lístků, případně krádeže z tiskáren apod. Aby se zamezilo manipulaci s volebními lístky mimo volební místnost, bylo by vhodné vyplňování volebních lístků mimo volební místnost prohlásit za trestný čin.
e) Ve volebních místnostech by po ukončení voleb byl proveden součet lístků odevzdaných, zbylých i případně „pokažených“. Konečný součet s odevzdanými hlasy by měl dát 100% podle počtu voličů v daném volebním okrsku. Tím by bylo možno odhalit použití neplatných volebních lístků v konkrétním volebním okrsku.
f) Zrušení obálek a vhazování hlasovacího lístku do urny přímo by zamezilo vynášení lístků ven a vhození prázdné obálky.
g) Barevný lístek, nebo znak na vnější straně, by umožnil identifikaci členům komise, co volič do urny vhazuje.
h) Každé volby by byla barva jiná, aby se případní manipulátoři nemohli připravit.
i) Důsledná kontrola počtu lístků během tisku, při expedici a příjmu volebními komisemi.
j) Další úspory, např. v Žatci by to bylo 24 000 obálek.
Uvedený návrh jsme předjednali s předsedou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR, JUDr. Stanislavem Polčákem, který tomuto návrhu vyjádřil podporu a přislíbil zajištění jeho rozpracování do paragrafové podoby a následné zařazení do schvalovacího procesu v rámci zákonodárné činnosti PS PČR.
V těchto dnech tedy návrh postupujeme k dalšímu projednávání a chceme tím dát všem samosprávám a především občanům naší země jednoznačný klíč k uchování naděje, že i příští volby budou skutečně demokratickou volbou o budoucnosti a směřování místních samospráv a nikoli prostředkem privatizace moci a vlivu nad veřejnými prostředky včetně jejich rozkrádání.
politické hnutí Starostové a nezávislí
krajský výbor Ústeckého kraje
předseda : Ing. Petr Liška
členové: Michal Maják, Mgr. Petr Čech, Mgr. Erich Knoblauch, Jana Syslová a Ing. Jiří Schick

Autor: Tisková zpráva