Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Návrh zásad změn zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí

Návrh zásad změn zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí

10. 12. 2011

V průběhu komunálních voleb v říjnu roku 2010 se v Ústeckém kraji, ale i jinde, objevilo ovlivňování voličů a kupování jejich hlasů. Jakoukoli manipulaci s volebními lístky a voliči je možno označit za ohrožení volné politické soutěže a demokratické společnosti jako takové. V médiích i na půdě Parlamentu ČR proběhlo několik myšlenek o změnách zákona 491/2001, které by podobnému jednání zamezily.

 

Navrhovaná formulace, že trestné by bylo „…hlasování v rozporu se svědomím voliče…“ se jeví jako problematická a lze předpokládat obtížné dokazování manipulace. Pokud by byl přijat princip vyřazení strany, hnutí či volebního uskupení z voleb při důkazu jimi provedené manipulace, je možno případný zákon snadno zneužít. Koupí-li si někdo hlas, může si koupit i falešné svědectví, že někdo někomu nabízel peníze a vyplněný volební lístek, a tím vyřadit politického konkurenta.
Jádro problému tvoří snadný přístup k volebním lístkům. Přitom jako úřední listina s obrovskou mocí v rukách voličů, ale i nepovolaných, jsou snadno k dosažení. Lístky „manipulátor“ vyplní a předá uplacenému člověku. Podle zkušeností z loňských komunálních voleb tvoří ony uplacené voliče lidé z tzv. problematických sociálních skupin, kteří o volbách a kandidátech nic nevědí a mnohdy mají problém s gramotností. Pokud by došlo ke změně §25, 31, 33, 34, 40 zákona 491/2001 podle níže uvedených návrhů, manipulace voleb by byla významně ztížena. Nabízí se tedy „technická opatření“:
1) Voličům doručovat pouze letáky se seznamem politických stran a hnutí a jmény kandidátů.
2) Hlasovací lístky jen ve volebních místnostech. 
3) V případě hlasování mimo volební místnost ze zdravotních důvodů přinést voliči volební schránku s hlasovacím lístkem. 
4) Ve volebních místnostech po ukončení voleb provést součet lístků odevzdaných, zbylých i případně „pokažených“. Konečný součet s odevzdanými hlasy by měl dát 100% podle počtu voličů v daném volebním okrsku. Tím by bylo možno odhalit použití případných neplatných volebních lístků v konkrétním volebním okrsku. 
5) Zrušit obálky a zavést vhazování hlasovacího lístku do urny přímo. 
6) Hlasovací lístek tisknout na barevný papír, nebo jej opatřit znakem na vnější straně, což umožní členům komise identifikaci, co volič do urny vhazuje.
7) Pro každé volby jiná barva hlasovacího lístku, aby se případní manipulátoři nemohli připravit.
8) Důsledná kontrola počtu lístků během tisku, při expedici a příjmu volebními komisemi.
9) Ve městě s ca 15 tis. voliči musí být při dosavadní praxi dalších 10,5 tis lístků ve volebních místnostech jako 70% rezerva. Tzn. že celkem je na komunální volby ve městě s 15 000 voliči potřeba 25 500 volebních hlasovacích lístků. 
10) Další úspory ve městě s 15 000 voliči – 25 500 velkoformátových obálek.
11) Vyplňování lístků mimo volební místnost, vynášení ven, jejich falšování nebo krádeže z tiskáren prohlásit za trestný čin. 
12) Vzhledem k judikátu Krajského soudu v Ústí nad Labem k volebním manipulacím v Krupce u Teplic o „navážení“ voličů jako nepřípustném psychologickém nátlaku na svobodnou vůli voliče, považovat tento jev za trestný čin.
Uvedené návrhy byly předány výboru pro samosprávu Parlamentu ČR a budou zapracovány, spolu s dalšími, do návrhu novely zákona č. 491/2001. Některé prvky, např. zrušení obálek, budou přejaty i pro ostatní volby, aby způsob hlasování byl jednotný a nemátl voliče.
Starostové a nezávislí - Ústecký kraj

Autor: Tisková zpráva