Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Na Labi u Děčína se diskutovalo o budoucnosti vodní dopravy!

Na Labi u Děčína se diskutovalo o budoucnosti vodní dopravy!

9. 5. 2022

V pátek 6. května se v děčínských loděnicích v dopoledních hodinách sešli zástupci Parlamentu ČR, aby spolu s odborníky na vodní dopravu diskutovali nejen o děčínském plavebním stupni, ale o celé budoucnosti vodní dopravy v Česku

Jez v Děčíně

Jez v Děčíně

Přítomni byli poslanci Petr Liška, Ondřej Lochman a Jiří Hájek, senátory reprezentoval místní Zbyněk Linhart. Diskutovat přišel i současný ředitel ŘVC ČR Lubomír Fojtů, za MD ČR byl přítomen pan náměstek Václav Bernard a za MŽP pak náměstkyně Eva Wolfová. V průběhu přibližně hodinové prohlídky děčínských loděnic a následné tříhodinové plavby zaznělo mnoho argumentů, proč vodní dopravu rozvíjet.

Většina přítomných se shodla na systémovém řešení rozvoje vodních cest, mj. v koordinaci s Německem. Zazněly také pozitivní závěry pocházející z analýzy nákladů a přínosů, které dokládají ekonomickou smysluplnost plavebního stupně na Labi. Vyzdvižen byl také potenciál relativně nové potřeby dovozu LNG a uhlí, jejichž dovoz má význam i z hlediska energetické bezpečnosti země. To je klíčové téma především s ohledem na události na Ukrajině a agresivní politiku Ruska. Zásadní ovšem bude komunikace s orgány životního prostředí o dopadech infrastrukturních staveb na životní prostředí.

„Jsem přesvědčen, že si nemůžeme dovolit plýtvat potenciálem vodních cest, kterých nemáme nadbytek. Naším cílem je najít takové řešení, které umožní zajistit spolehlivou splavnost Labe až k moři, a přitom neohrozit přírodní hodnoty v území, přičemž pozitivní příklady a zkušenosti ukazují, že ho lze najít. Samozřejmě to předpokládá, že i dosavadní zarytí odpůrci projektu budou hledat řešení“, doplnil Ing. Petr Liška, poslanec PSP ČR a iniciátor akce.

V této věci budou zástupci STAN vyvíjet maximální úsilí, aby došlo co nejdříve k rozvoji zejména labské vodní cesty, která je začleněna do tzv. transevropské dopravní sítě TEN-T.

Autor: Lenka Linhartová  |  Zdroj: Ing. Petr Liška, poslanec PSP ČR