Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Kraj se bude ucházet o Lužickou nemocnici

Kraj se bude ucházet o Lužickou nemocnici

20. 4. 2020

Za speciálních podmínek s vyloučením veřejnosti do přísálí proběhlo v pondělí 20.4.2020 v Ústí nad Labem zasedání krajského zastupitelstva. Zastupitelé odsouhlasili podání nabídky na odkoupení majetku Lužické nemocnice ve výběrovém řízení za cenu 63 milionů korun. Po pěti hodinách jednání (a 3,5 letech přešlapování) prošel návrh těsně o jeden hlas. Dobrá zpráva do Šluknovského výběžku!

 

Vystoupení hostů byla do jednacího sálu zastupitelstva přenášena pouze jako audio (kamera je novinářů) | foto: Radek Lekner

Vystoupení hostů byla do jednacího sálu zastupitelstva přenášena pouze jako audio (kamera je novinářů) | foto: Radek Lekner

Přepis vystoupení Filipa Ušáka k problematice Lužické nemocnice v Rumburku: 

Vážený pane hejtmane, vážení zastupitelé,

symbolicky v rouškách, bez veřejnosti v sále a za mimořádných bezpečnostních opatření dnes budete jednat o jedné docela stěží uvěřitelné věci, jak zachránit nemocnici před krachem. 

Dnes tedy budete jednat a dle návrhu také tajně hlasovat o částce, kterou jste si trochu vymysleli a která je takovým bianco šekem. Ta částka může být docela dobře 63 milionů, jak požaduje insolvenční správkyně nebo také 10,3 milionu, jak si myslí kraj nebo třeba korunu, protože si někdo může myslet, že i za korunu je ta nemocnice drahá. Každopádně ani při jedné částce nemůže nikdo garantovat, že kraj nepřebije vyšší nabídkou nějaký developer s podnikatelským záměrem z areálu udělat třeba domov pro německé seniory. Vše je možné a my jsme to nechali zajít tak daleko, že symbolicky v rouškách si dnes odhlasujete, že tajně zahlasujete o tom, že tajně něco nabídnete, abyste zachránili pět minut po dvanácté zdravotnictví v jedné z nejodlehlejších částí země. A všechny důvodové zprávy k materiálům, které k tomu máte, hovoří o tom, že to je nejisté a rizikové. Myslím, že by bylo navýsost žádoucí, aby o tak zásadní záležitosti bylo hlasováno veřejně, aby každý z krajských zastupitelů nesl svůj díl politické odpovědnosti za své dnešní hlasování. A myslím, že by bylo také žádoucí v tento okamžik udělat vše pro to, aby lidé na Šluknovsku neměli pocit, že na ně všichni kašlou.

Kdo jsou ti všichni? Viníci jsou v zásadě 3. Stát, kraj i město. Každý jinak a každý svým zásadním dílem. 

Stát je nositelem parametrů zajištění zdravotnické péče. Definuje výši zdravotnického pojištění, rozpočtového určení daní, tedy peněz směřujících do regionů i úhradové vyhlášky, tedy peněz jdoucích přímo ke zdravotníkům. V Praze je přetlak zubařů, v regionu nejsou. V Praze jsou zdravotnické úkony placeny úplně v jiných výších než v případě zákroků v malých nemocnicích v regionech. Celé je to přesně naruby, než aby byla například i zdravotnická péče podporována z centra do chudých periférií, jako je třeba Šluknovský výběžek. V lidech roste míra naštvání a pocit zapomnění.  

O nezpochybnitelné roli viny města asi nemá cenu hovořit. Možná se jen ukazuje, že dimenze správy tak složitého celku jako je nemocnice s tak špatně nastavenými výchozími okolnostmi počínaje úhradovou vyhláškou a konče sociálněekonomickou situací regionů, je nad rámec možností tak malého města, jako je Rumburk. Když do toho připočteme obecní politikaření, tak máme dnešní výsledek. 

Kraj je z logiky fungování české veřejné správy jakousi převodovkou mezi stupněm obcí a státem. Kraj má být ten, kdo bude hlasitě křičet, argumentovat a bojovat za své obyvatele lhostejno, zda jsou občany Dolní Poustevny nebo krajské metropole. Kraj navíc zřizuje i největší nemocnici v zemi a rád se chlubí jejími hospodářskými úspěchy. Výsledkem však je jen opět nerovnoměrné zdravotnické rozložení v rámci celého regionu kraje. A tak zatímco malé regionální nemocnice dostanou sem tam milion, Krajská zdravotní disponuje neustálými subvencemi ze strany zřizovatele, které z něj pak dělají tak skvělého hospodáře. Znáte Švejka? To se nám to hoduje, když nám „zřizovatel dává“. Dnes budete třeba za 18 milionů podporovat krajskou záchytku. A je to dobře… 

Problém kraje je, že záležitost rumburské nemocnice začal řešit příliš pozdě. V době, kdy je nemocnice v insolvenci, kdy nemocnice omezuje zdravotnickou péči a kdy lékaři odchází. Dlouhodobě je navíc přetížena rychlá záchranná služba. To vše je výsledkem několikaleté nejistoty. 55 tisíc obyvatel této části země dnes nemá stejně kvalitní zdravotní péči jako lidé v jiných částech kraje a ti lidé se cítí být podvedení. I krajským lavírováním podvedení. Svým dlouhodobým ignorováním sociálně ekonomických jevů způsobil i kraj tento stav, kdy je potřeba možná za pět minut dvanáct, možná pět minut po dvanácté, udělat tento pokus, který dnes před Vámi stojí a o kterém nikdo neví, zda dopadne. 

Místo hledání aktivního řešení, zde máme několik let opakované teze Krajské zdravotní i vedení kraje o tom, že kraj nemá zákonnou povinnost toto řešit apod. Toto je přeci naprosto zásadní. Rozlišení termínů zákonná povinnost a politická zodpovědnost! Tu nemáte jen za věci v majetku kraje nebo zákonem přímo svěřené, ale i za věci, které se odehrávají v regionu vyčleněném územními hranicemi kraje. Ještě absurdnější tato situace je v kontextu toho, že 6 krajských zastupitelů, z každé strany minimálně jeden, pochází ze Šluknovského výběžku. Přesto tomuto zastupitelstvu trvalo 3 a půl roku se dostat do této fáze rozhodování. 

Přeji hodně zdaru Vašemu dnešnímu rozhodování!

Chtěl bych znovu apelovat na to, abyste o takto zásadní záležitosti rozhodovali veřejně.

Filip Ušák

 

 

Autor: Filip Ušák  |  Zdroj: STAN Ústecký kraj