Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Jan Oubrechtová: Výchově a vzdělávání je nutno věnovat stálou pozornost

Jan Oubrechtová: Výchově a vzdělávání je nutno věnovat stálou pozornost

12. 9. 2012

Výchově a vzdělávání dětí, naší budoucí generaci, je nutno věnovat stálou pozornost.
Jan Oubrechtová: Výchově a vzdělávání je nutno věnovat stálou pozornost

Jan Oubrechtová: Výchově a vzdělávání je nutno věnovat stálou pozornost

 

V posledních letech rodiče v našem kraji obtížně shání volná místa pro své děti především v mateřských školách. Víme, že předškolní příprava je pro dítě nesmírně důležitá. Dítě si zde osvojí základní návyky, získá potřebné vědomosti, které mu do velké míry usnadní vstup do základní školy. Obcím a městům často pro rozšíření sítě mateřských škol chybí finanční prostředky. Chtěli bychom proto  podporovat vznik sítě „rodinných školek“ a tím rodičům usnadnit umísťování svých dětí v předškolních zařízeních.
 
Určitě je nutné se zacílit i na všechny stupně školního vzdělávání dětí a mládeže od základních škol až po vysokoškolské vzdělání v našem kraji. Snahou je podchytit studenty, kteří opouští své školy úspěšným složením závěrečné, maturitní či státní zkoušky a tyto produktivní mladé lidi v našem kraji udržet a nabídnout jim uspokojivé pracovní místo. 
 
K tomu je potřeba spolupráce všech podniků se školami a mapování potřebných pracovních pozic.