Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Chceme znát postoj Ústeckého kraje k jednotlivým variantám vedení tratě VRT, které připravila Správa Železnic. Dává se slyšet klub zastupitelů STAN.

Chceme znát postoj Ústeckého kraje k jednotlivým variantám vedení tratě VRT, které připravila Správa Železnic. Dává se slyšet klub zastupitelů STAN.

23. 11. 2021

Kudy povede Vysokorychlostní trať? V tom není vůbec jasno a ani tomu nepřidává neurčitý postoj Ústeckého kraje, který Správě Železnic není schopen doporučit řešení, které bude z jeho pohledu nejméně bolestivé.

 Filip Ušák, předseda klubu zastupitelů, člen Dopravní komise a člen pracovní skupiny k vysokorychlostní železnici

Filip Ušák, předseda klubu zastupitelů, člen Dopravní komise a člen pracovní skupiny k vysokorychlostní železnici

Poslední zastupitelstvo Ústeckého kraje projednávalo aktualizaci Územně analytických podkladů Ústeckého kraje (předstupeň krajského územního plánu), do které Správa Železnic nechala zahrnout nové varianty tras plánované Vysokorychlostní železnice (VRT).

Na minulém jednání zastupitelstva kraje byl tento materiál po nátlaku starostů z Litoměřicka a občanů z Chlumecka stažen. Poté se uskutečnil informativní seminář pro zastupitele a starosty, na kterém všechny přítomné odbor územního plánování krajského úřadu ujišťoval, že zahrnutí nových tras do staženého materiálu není žádný závazný krok pro další vývoj trasování.

„Zástupci dotčených lokalit se z našeho pohledu oprávněně obávají toho, že jde o první signál pro Správu železnic, že může dále připravovat „problematické“ varianty. Proto jsem jménem našeho zastupitelského klubu STAN navrhl k projednávaného bodu dodatečné usnesení, ve kterém by zastupitelstvo radu Ústeckého kraje zavázalo tvorbou posudku jednotlivých variant“: Říká Filip Ušák, předseda klubu zastupitelů, člen Dopravní komise a člen pracovní skupiny k vysokorychlostní železnici.  

Dodatečné usnesení pověřující radu k posouzení jednotlivých variant nebylo sice přijato, ale to nemění nic na tom, že Klub zastupitelů STAN chce znát postoj Ústeckého kraje. Nyní je situace významně nečitelná a politický postoj a směr by přinesl alespoň částečnou představu o tom, k jaké variantě se Ústecký kraj bude přiklánět.

Autor: Filip Ušák: Předseda klubu zastupitelů STAN