Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Aktuality V Krušných horách probíhá masivní kácení vzácných bučin

V Krušných horách probíhá masivní kácení vzácných bučin

12. 5. 2021

V posledních letech roste podle řady ekologů tlak na kácení listnatých stromů. Kvůli kůrovcové kalamitě se ceny dřeva propadly až téměř na úplné dno, čímž se značně zvyšuje motivace některých vlastníků lesů ke zpeněžení i dražších druhů dřevin. Na tento problém poukazuje i předseda organizace hnutí STAN pro Ústecký kraj Milan Šťovíček, podle kterého má v případě některých oblastí v Ústeckém kraji negativní vliv i postupně končící těžební plán.

FOTO: Petr Zewlakk Vrabec

FOTO: Petr Zewlakk Vrabec

Svahy Krušných hor jsou cenné pro rozsáhlé bukové porosty, ve kterých se vyskytuje řada chráněných druhů flóry i fauny. Mezi ty patří například čáp černý, puštík obecný či datel černý. Krušné hory jsou v rámci Evropy velmi významnou lokalitou, která si zaslouží zvýšenou pozornost i zájem.

Těžba dřeva má dopad i na vodní režim v dané lokalitě. Voda na odkrytých svazích rychle odtéká, hrozí eroze a plochy vysychají a je tak důležité podniknout směrem k budoucnosti potřebné a klíčové kroky. Evropsky významná lokalita, kterou Krušné hory jsou, totiž není zvláště chráněným územím dle zákona ochrany přírody a krajiny, ale územím chráněným institutem NATURA 2000 dle tohoto zákona. Zde se předpokládá možnost vyšší ochrany jen po dohodě vyhlášením maloplošného zvláště chráněného území nebo smluvní ochranou.                                                                                                                                                

V zájmu nás všech zde tak musí konat především Krajský úřad Ústeckého kraje a ohlídat vlastníky cenných bučin a lesů na krušnohorských svazích. Jinak by se mohlo snadno stát, že tato významná a unikátní složka krušnohorské přírody postupně zcela vymizí.

Autor: Milan Šťovíček: předseda krajské organizace za hnutí STAN Ústeckého kraje