Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Aktuality Prodej litoměřické nemocnice do soukromého vlastnictví nepodpoříme

Prodej litoměřické nemocnice do soukromého vlastnictví nepodpoříme

24. 9. 2019

Ve volebním programu pro toto období jsme měli zachování nemocnice v Litoměřicích v majetku města a kromě toho ještě např. opravu školních hřišť, vybudování parkovacích domů, rozšíření a údržbu zelených ploch, opravu silnic a chodníků, podporu sportu a kultury ve městě atd.

Prodej litoměřické nemocnice do soukromého vlastnictví nepodpoříme

Prodej litoměřické nemocnice do soukromého vlastnictví nepodpoříme

Volební program jsme tvořili v době, kdy nemocnice fungovala relativně dobře, bez výraznějších dotací města a naopak čerpala (a stále čerpá) významné prostředky z různých dotačních titulů… Během roku 2018 a 2019 se však situace radikálně změnila, nemocnice dle vyjádření svého managementu potřebovala (a potřebuje) výraznou finanční pomoc města přesahující 10 milionů korun. V případě, že by potřeba nemocnice byla stále vyšší (a vše tomu nasvědčuje), nemohlo by město investovat téměř do ničeho jiného… 

Dle našeho názoru by zdravotnictví mělo být hrazeno přes zdravotní pojišťovny státem, a to v plné výši. Podporujeme proto nyní probíhající jednání s Krajskou zdravotní a.s., protože kraj má zcela logicky jiné vyjednávací možnosti směrem ke zdravotním pojišťovnám, prodejcům léčiv apod. a také může lépe řešit otázku zaměstnanosti, při současné personální krizi na postech lékařů, sester i nezdravotnického personálu. Pokud k začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s. pod tento veřejnoprávní subjekt dojde, očekáváme, že zdravotní péče v naší nemocnici zůstane zachována ve stávajícím rozsahu.

Pokud by jednání z nějakého důvodu nedopadla, ponechejme nemocnici v majetku města. Jsme ale pro rozumnou podporu ze strany města cca do 10 milionů ročně. Samozřejmě je potřeba i nadále využívat veškerých možností pro získání dotací na vylepšení nejen přístrojového vybavení, ale i stavu budov. 

Prodej do soukromého vlastnictví nepodporujeme a souhlasit s ním v rámci zastupitelstva města nebudeme.

Mgr. Václav Červín, Mgr. Petr Hermann, Sport a Zdraví Litoměřice

 

Komentář starosty obce Malé Žernoseky

Bohužel na dosud dobře hospodařící nemocnici v Litoměřicích je vidět, že systémově není v naší zemi zdravotnictví v pořádku. 

Rozdílné výše úhrad od pojišťoven pro různé typy nemocnic (fakultní, krajské, městské) vedou k tomu, že v zásadě městské nemocnice, které z veřejného zdravotního pojištění dostávají nejméně za stejné výkony, nejsou schopné zvládat současný tlak na platový růst, růst provozních nákladů, potřebu obnovy majetku apod. 

Městským nemocnicím tak odchází kvalifikovaný personál tzv. „za lepším“, nezbývá na investice do obnovy majetku a v horších případech tyto nemocnice i krachují jak vidíme na případu jiné městské nemocnice v Rumburku. 

Chápu a vítám snahu kolegů v zastupitelstvu města vedenou především s cílem zachovat potřebné služby v regionu a přitom nezruinovat město. 

Řešení však je především v narovnání podmínek financování zdravotnických služeb z veřejného zdravotního pojištění pro jednotlivé typy nemocnic. 

Tady musí „zabojovat“ především oba zastupitelé za ODS, tedy senátor a starosta Chlupáč a poslanec Krejza, kteří jistě najdou podporu pro systémové změny i u jiných stran. 

Myslím, že u hnutí STAN tuto možnost lze předpokládat. 

Ing. Petr Liška

 

 

 

Zdroj: STAN