Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Zastupitelstvo kraje souhlasí s vyhlášením výzvy na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Zastupitelstvo kraje souhlasí s vyhlášením výzvy na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

26. 4. 2022

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém dnešním zasedání schválilo návrh na vyhlášení programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti.“ Žadatelům se program otevře již 6. června a potrvá do konce měsíce srpna. Na program má být určeno více než 250 milionů korun.  

Zastupitelstvo kraje souhlasí s vyhlášením výzvy na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Zastupitelstvo kraje souhlasí s vyhlášením výzvy na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Krajská rada již na začátku března schválila projektový záměr na tento program, následně byla podána projektová žádost v rámci vyhlášené 1. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR pro kraje, Operačního programu Životního prostředí 2021-2027. V žádosti o dotaci Středočeský kraj požádal o téměř 259 milionů korun, přičemž po odečtení neinvestičních výdajů by se více než 240 milionů rozdělilo mezi žadatele. „Celkově se jedná již o čtvrtou výzvu na příjem žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. Tentokrát však nejsou krajské projekty zaměřeny na širokou veřejnost, ale oprávněnými žadateli budou lidé v důchodu a s nízkými příjmy,“ uvádí náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik.

Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč a současně jsou naplněny stanovené podmínky. Veškeré informace jsou k dispozici také na webu kotlikovedotace-sk.cz.

Lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí dotace je stanovena v uvedeném Programu od 6. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Žádosti budou podávány elektronicky a následně doručované v listinné papírové formě s podpisem konečného uživatele do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje nebo ve formátu pdf prostřednictvím datové schránky Středočeského kraje.