Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Zastupitelé schválili výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve středních Čechách

Zastupitelé schválili výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve středních Čechách

28. 3. 2023

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2021/2022 schválilo krajské zastupitelstvo. Obsahuje komplexní pohled na soustavu škol a školských zařízení všech zřizovatelů na území Středočeského kraje a na změny v její struktuře v souvislosti s demografickým vývojem v regionu. Ze zprávy je patrné, že se po dlouhé době zvýšení počtu žáků začíná promítat do všech druhů škol.

Zastupitelé schválili výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve středních Čechách

Zastupitelé schválili výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve středních Čechách

Každoroční ze zákona zpracovávaná výroční zpráva se věnuje všem oblastem vzdělávání. Z materiálu například vyplývá, že v letech 2021/2022 na místní úrovni docházelo ke vzniku problému s nedostatkem míst v mateřských školách. Jednalo se o oblasti, kde se stavěly nové bytové komplexy, ale nebyla zajištěna dostatečná kapacita mateřských škol. To dokládá vysoký počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterým nebylo možno vyhovět v okresech Praha-východ (1 133), Praha-západ (1 027) a Kladno (820). Meziročně se zvýšil počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterým nebylo možno vyhovět na 7 205, tj. o 660 žádostí.  „Dobře víme, že stále se rozrůstající bytová výstavba zejména v prstenci kolem Prahy přináší problémy s nedostatkem míst ve školách. Problém je v tom, že výstavbu nových školských budov nelze kvůli vysokým nákladům standardně financovat z daňových příjmů měst a obcí a systém sdílených daní tuto výstavbu ani nepředpokládá. Je potřeba nastavit taková pravidla, která přinesou zlepšení do dalších let. A mezitím efektivně pracovat na tom, aby se alespoň dílčími změnami dařilo školy v nejvytíženějších regionech rozšiřovat. Příkladem mohou být například chystané stavební úpravy na Gymnáziu Hostivice nebo Říčany,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Výroční zpráva se věnuje i dalším stupňům vzdělávání. To základní ve školním roce 2021/2022 poskytovalo ve Středočeském kraji 574 základních škol (z toho 40 pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami), což je o 7 škol více než v předcházejícím školním roce. Meziročně se zvýšil počet tříd o 173 na počet 6 858, počet žáků v základním vzdělávání se meziročně zvýšil o 2 260, tj. ze 136 710 žáků ve školním roce 2020/2021 na 138 970 ve školním roce 2021/2022 . „Do budoucna může dojít k problémům se zajištěním dostatečné kapacity především v ORP Černošice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Říčany a dále Český Brod a Neratovice,“ doplnil Milan Vácha.

Střední vzdělávání ve školním roce 2021/2022 poskytovalo celkem 148 středních škol, z toho bylo 133 běžných středních škol a 15 středních škol pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Střední školy všech zřizovatelů mimo MŠMT meziročně zaznamenaly celkový nárůst počtu žáků v denní formě vzdělávání o 1 816 a v ostatních formách vzdělávání o 189 žáků. V gymnáziích se vzdělávalo ve všech oborech vzdělání v denní formě celkem 13 150 žáků, což je o 207 žáků více než v roce předcházejícím. Čtyřletá gymnázia zaznamenala nárůst o 183 žáků, gymnázia osmiletá o 12 žáků a šestileté gymnázium o 12 žáků. V oborech odborného vzdělání středních škol (všech zřizovatelů mimo MŠMT) bez nástavbového studia se vzdělávalo 27 793 žáků (meziroční zvýšení o 1 569 žáků), v denní formě vzdělávání 26 415 žáků (meziroční nárůst o 1 509 žáků) a v ostatních formách vzdělávání 1 378 žáků (meziroční nárůst o 60 žáků).

Kompletní výroční zpráva bude zveřejněna po schválení zastupitelstvem na webových stránkách kraje. Krajský úřad ji zpracovává každoročně v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, je dána její struktura, obsah a postup zpracování na úrovni kraje a termíny předkládání a zveřejňování. Výroční zprávu, projednanou Zastupitelstvem Středočeského kraje i jeho Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, zasílá krajský úřad vždy do 31. března Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.