Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Zastupitelé schválili příspěvek na vybudování cyklostezky

Zastupitelé schválili příspěvek na vybudování cyklostezky

2. 3. 2023

Krajští zastupitelé schválili smlouvy o spolupráci obce Srbsko a Středočeského kraje na projektu „Cyklostezka Srbsko“. Kraj se zároveň zavazuje poskytnout obci příspěvek ve výši 200 tisíc korun na projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Zároveň bude kraj žádat o dotaci z fondů EU nebo SFDI a zajistí poté realizaci a financování akce stejně jako správu a údržbu zrealizovaného projektu.

Zastupitelé schválili příspěvek na vybudování cyklostezky

Zastupitelé schválili příspěvek na vybudování cyklostezky

Závazek obce ve smlouvě je předat kraji projektovou dokumentaci stavby, převést pozemky dotčené cyklostezkou ve vlastnictví obce do vlastnictví kraje před zahájením realizace stavby a postoupit práva a povinnosti ze stavebního povolení kraji. Zastupitelstvo obce Srbsko schválilo smlouvu dne na konci listopadu loňského roku, rada kraje věc projednala v lednu 2023.

Radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký vysvětluje detaily projektu: „Pokračujeme v naší podpoře budování sítě cyklostezek ve středních Čechách. Nový úsek cyklostezky bude součástí dálkové páteřní cyklotrasy č. 3 a mezinárodní trasy EuroVelo 4. Vznikne tak nová stezka pro pěší a cyklisty se společným provozem o délce 2 km na území obce Srbsko. Chodci a cyklisté již nebudou nuceni využívat frekventovanou a úzkou silnici, která je pro jejich bezpečný pohyb nevhodná.“ Na nový úsek navazuje další připravovaný projekt cyklostezky, jehož realizace zajistí bezpečné bezmotorové spojení Srbska a Karlštejna.

Realizace Cyklostezky Srbsko je v souladu s platnou Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023 tak, že naplňuje cíl realizace dálkových a regionálních páteřních tras na území kraje a cyklistických propojení Prahy a Středočeského kraje.