Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Z Fondu prevence chce letos kraj rozdělit 15 milionů korun

Z Fondu prevence chce letos kraj rozdělit 15 milionů korun

8. 4. 2024

Celkem 15 milionů korun chce Středočeský kraj rozdělit žadatelům o dotaci ze středočeského Fondu prevence 2024. O příspěvky na letošní rok mohly žádat jednotlivé subjekty v rámci tematických zadání Primární prevence, Adiktologické služby a Prevence kriminality. Ve srovnání s rokem 2023 je na letošek ve fondu o 5 milionů korun více. S návrhem na rozdělení fondu se dnes seznámili radní a doporučili ho ke schválení zastupitelstvu.

Z Fondu prevence chce letos kraj rozdělit 15 milionů korun

Z Fondu prevence chce letos kraj rozdělit 15 milionů korun

„O příspěvek z Fondu prevence letos žádalo více než sto subjektů. Základem pro aktivity v oblasti prevence jsou samozřejmě školy a školská zařízení, které se ve svých projektech snaží především o vytvoření bezpečného prostředí, o nastolení důvěry, o zdravé vztahy mezi žáky. Obce žádaly většinou o příspěvek na modernizaci či rozšíření kamerových systémů a třetí tématické zadání je zaměřené na adiktologické služby. Prevenci považujeme dlouhodobě za naprosto zásadní prostředek k předcházení problémům. V současné složité době je podpora preventivních programů nesmírně důležitá, a i proto se snažíme stále navyšovat objem finančních prostředků ve fondu,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

V oblasti Primární prevence rada doporučuje vyhovět žádostem za celkem 7 milionů korun. Školy, školská zařízení a neziskové organizace žádají o dotace například na programy zaměřené na prevenci duševního zdraví a další vzdělávání pedagogických pracovníků z oblasti školské primární prevence.

Na projekty prevence kriminality jsou vyčleněny 2 miliony korun. Obce žádají například o příspěvky na modernizaci kamerových systémů, na přednášky v rámci prevence kriminality nebo o ukazatel rychlosti v obci.

V oblasti Adiktologické služby bude rozděleno 6 milionů korun. Žadatelé chtějí peníze využít například na služby snižování rizik spojených se závislostmi, terénní programy, adiktologické ambulance a na poradenství.