Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Vzdělávání ve středočeských školách bude podpořeno desítkami milionů korun

Vzdělávání ve středočeských školách bude podpořeno desítkami milionů korun

10. 2. 2023

Středočeský kraj pošle více než dvaatřicet milionů korun do jedenácti středních škol, Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje a Vzdělávacího institutu Středočeského kraje v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje (IKAP II). Jde o peníze z dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Radní schválili rozpis dotace.

Vzdělávání ve středočeských školách bude podpořeno desítkami milionů korun

Vzdělávání ve středočeských školách bude podpořeno desítkami milionů korun

Středočeských kraj rozdělí mezi třináctku svých vzdělávacích, příspěvkových organizací zhruba 32,35 milionu korun v rámci projektu IKAP II. „Je to skvělá zpráva nejen pro naše organizace, ale i žáky, studenty a klienty. Díky částce, kterou rozdělíme mezi partnery projektu, opět přispějeme ke zkvalitnění vzdělávání na území Středočeského kraje.  Pořídíme řadu moderních učebních pomůcek, pedagogové budou mít možnost dalšího vzdělávání, které pro ně bude bezplatné, a podpoříme i spolupráci mezi školami,“ konstatuje Milan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a sportu.

IKAP II, který běží už třetím rokem, je zaměřen na podporu vzdělávání, síťování, na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory a řemesla cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. „Významná část projektu je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání a rozvoj gramotnosti v oblasti digitálních technologií. Nezapomínáme však ani na podporu aktivit pro nadané žáky a studenty i pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem,“ informuje Milan Vácha.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v letech 2020–2023. Celkový rozpočet projektu je ve výši 319 049 626,21 Kč.

Organizace, která dostanou dotaci

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice
Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno
Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný
Vzdělávací institut Středočeského kraje
Střední průmyslová škola Emila Kolbena, Rakovník
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín
Gymnázium Hostivice
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín
Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín