Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Věslav Michalik: 5 krátkodobých a 10 střednědobých ekonomických opatření

Věslav Michalik: 5 krátkodobých a 10 střednědobých ekonomických opatření

6. 5. 2020

Náš ekonomický expert Věslav Michalik sepsal 5 krátkodobých a 10 střednědobých ekonomických opatření.

Věslav Michalik: 5 krátkodobých a 10 střednědobých ekonomických opatření

Věslav Michalik: 5 krátkodobých a 10 střednědobých ekonomických opatření

Domnívám se, že jsou nutná tato ekonomická opatření:

Krátkodobá (teď plus 3 měsíce)
1) Urychlit a zjednodušit pomoc státu při poskytování likvidity domácnostem a postiženým firmám (odklady plateb DPH nebo pojistného, urychlené vrácení odpočtů, nižší DPH pro ubytovací služby atd.)
2) V pomoci se soustředit na živnostníky, malé a střední firmy (výhodnější úvěry, garance, příspěvek na. fixní náklady apod.)
3) Připravit a prezentovat plán pomoci ekonomice v případě další vlny nákazy, poučit se z chyb
4) Zajistit stabilitu legislativní a daňovou, nezasahovat do soukromoprávních vztahů
5) Zajistit strategické národní zásoby zdravotnického a farmaceutického materiálu

Střednědobá (1-2 roky)
1) Podpořit poptávku investicemi státu
2) Podpořit poptávku investicemi obcí a krajů
3) Urychlit investice do vysokorychlostního internetu a digitalizace státní správy
4) Urychlit investice do životního prostředí (opatření proti suchu, výstavba vodovodů, úspory energie, obnovitelné zdroje)
5) Zajistit dodatečné zdroje pro zdravotnictví
6) Majetkově vstupovat do firem jen ve zcela výjimečných případech
7) Zajistit výrobu klíčového zdravotnického materiálu v ČR a farmaceutických produktů v EU
8) Nabídnout evropským firmám ČR pro relokalizaci výroby z Asie do Evropy, ale pouze pro vybrané high-tech obory
9) Definovat strategické sektory, které bude stát podporovat a chránit před akvizicemi firem mimo EU
10) Definovat oblasti soběstačnosti ČR na národní a EU úrovni

Autor: Věslav Michalik, předseda krajského zastupitelského klubu STAN