Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Velká investice udělala ze SOŠ a SOU Kladno - Dubská jednu z nejmoderněji vybavených škol v kraji

Velká investice udělala ze SOŠ a SOU Kladno - Dubská jednu z nejmoderněji vybavených škol v kraji

15. 9. 2021

Z krajské SOŠ a SOU Kladno, Dubská je nyní jedna z nejmoderněji vybavených škol v kraji. Včera tam slavnostně završili dvě velké investice, které z velké části zaplatila Evropská unie. Jeden z projektů byl zaměřen na rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů, druhý na energetické úspory na objektech školy a dílen. Modernizace přišla celkem na více než 120 milionů korun.

Velká investice udělala ze SOŠ a SOU Kladno - Dubská jednu z nejmoderněji vybavených škol v kraji

Velká investice udělala ze SOŠ a SOU Kladno - Dubská jednu z nejmoderněji vybavených škol v kraji

„Jsem moc rád, že se podařilo zajistit financování tak rozsáhlé modernizace naší krajské školy. SOŠ a SOU Kladno, Dubská prošla výraznou proměnou, která ji teď řadí mezi nejmoderněji vybavené školy v celém kraji. Věřím, že to přispěje k většímu zájmu o obory, které škola nabízí, včetně unikátního oboru Požární ochrana,“ uvedl krajský radní pro vzdělávání a sport Milan Vácha (STAN).

„Středočeský kraj vlastní mnoho školních objektů a drtivá většina z nich pochází z minulého století. Některé jsou historické, některé vznikly v sedmdesátých letech, kdy kvalita staveb nebyla zrovna nejlepší. Není snadné udržovat tak rozsáhlý majetek, a proto mám radost, že se podařilo dostat další krajskou školu na úroveň 21. století. Jsem rád, že se za podpory Středočeského kraje podařilo zlepšit nejen vzhled budov, ale i snížit jejich energetickou náročnost,“ uvedl radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS).

Do rozvoje infrastruktury pro výuku technických oborů škola investovala bezmála 60 milionů korun. 85 % rozpočtu bylo kryto Evropským fondem pro regionální rozvoj, 5 % ze státního rozpočtu a 10 % přispěl zřizovatel školy – Středočeský kraj. Součástí projektu bylo zřízení zcela nového Požárního výcvikového střediska pro obor Požární ochrana vybavené moderními technologiemi včetně zakouřovacího výcvikového klecového polygonu a dýchací techniky s možností její dekontaminace, údržby, zkoušek a plnění. „Středisko je vybaveno např. i vyprošťovacími sadami, motorovými stříkačkami, plovoucími čerpadly, kalovými čerpadly či přívěsem pro hašení. Žáci mají k dispozici i výcvikový motorový člun a rafty, suché obleky a další vodácké vybavení pro výcvik na vodě. Samozřejmostí jsou i nové zásahové obleky a přilby. Vznikly i malá tělocvična vybavená nekonečným žebříkem, kladivem a ručním rotopedem pro simulaci fyzické zátěže a nová učebna pro výuku teorie,“ vyjmenoval novinky ředitel školy Jiří Růžek. Projekt Rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů se zaměřil také na nové vybavení dílen odborného výcviku, kde teď mají žáci k dispozici i nejmodernější technologie. Vznikly také dvě nové počítačové učebny - jedna určená pouze pro odborné předměty elektro oborů a jedna pro obory strojní. Vybaveny jsou i specializovaným softwarem např. pro technické kreslení. Na úseku teoretického vyučování vznikly Měřící a zkušební laboratoř pro výuku strojírenských předmětů a učebna Základů přírodních věd. Nedílnou součástí celého projektu byla i modernizace vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a v neposlední řadě i bezbariérové úpravy včetně instalace výtahu, invalidní plošiny a nájezdové rampy, které zajistily bezbariérovost budovy školy.

V rámci projektu Energetické úspory na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská došlo k zateplení, výměně oken a dveří a rekonstrukci výměníkové stanice. Ve škole jsou nová svítidla s úspornými LED světly a byl nainstalován systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. „Díky investici ve výši téměř 63 milionů korun jsme výrazně snížili energetickou spotřebu areálu a zajistili kvalitní ovzduší pro žáky i učitele ve výukových prostorách,“ doplnil ředitel Růžek. Dotace z Operačního programu Životní prostředí činila 20 230 611,80 Kč, Středočeský kraj ze svého rozpočtu přidal 42 398 015,10 Kč.

„Děkuji všem, kdo se na proměně školy podíleli a přeji všem žákům, aby je nové prostředí motivovalo k většímu zájmu o obory, které studují. Učitelům pak přeji, aby se jim v nových prostorách dobře učilo a aby byla modernizace pozitivním impulzem do nového školního roku,“ dodal Milan Vácha.

Fotoalbum