Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Ve Středočeském kraji je pro nadcházející volby registrováno 18 politických uskupení s 508 kandidáty

Ve Středočeském kraji je pro nadcházející volby registrováno 18 politických uskupení s 508 kandidáty

20. 8. 2021

Ve Středočeském kraji je pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 8. a 9. října 2021 registrováno 18 politických uskupení s 508 kandidáty.  Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny ani o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje v sekci „Volby“ je zveřejněno všech 18 vydaných rozhodnutí o registraci kandidátní listiny.

Ve Středočeském kraji je pro nadcházející volby registrováno 18 politických uskupení s 508 kandidáty

Ve Středočeském kraji je pro nadcházející volby registrováno 18 politických uskupení s 508 kandidáty

Volební subjekty měly lhůtu do 3.8. pro podání kandidátních listin a do 9.8. mohly doplňovat v kandidátních listinách provádět změny. Naprostá většina změn se týkala přihlašovacích údajů či překlepů, k žádné zásadní změně (změna lídra, významná změna pořadí kandidátů) nedošlo.  Krajský úřad pak měl povinnost nejpozději 11.8. vyzvat k odstranění závad na kandidátních listinách. Volební subjekty měly možnost závady odstraňovat do 19.8. do 16:00 hodin. V tomto režimu byly provedeny 2 změny.