Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Tiskové zprávy Středočeský kraj bude lépe chránit přírodu. Vyhlásí dvě nové přírodní památky

Středočeský kraj bude lépe chránit přírodu. Vyhlásí dvě nové přírodní památky

17. 3. 2017

Zvláště chráněným územím se nově stane okolí obce Řísnice na Benešovsku, kde se nachází biotopově pestrá oblast velmi dobře zachovalých vlhkých a mokřadních luk s přechodovým rašeliništěm. Druhou přírodní památku tvoří Stroupínský potok mezi obcemi Hředle a Zdice. Zvýšenou ochranu těchto území dnes schválili krajští radní. 

Violka bahenní, zdroj: Wikipedie

Violka bahenní, zdroj: Wikipedie

„Naší přírodu musíme chránit, protože podobných míst celosvětově ubývá. A právě jejich ochrana by měla patřit mezi významné úkoly krajů, měst a obcí,“ vysvětlil smysl opatření radní pro oblast životního prostředí Ivo Šanc (STAN).

Přírodní památka Řísnice se nachází v katastrálním území obce Řísnice v okrese Benešov. Její celková výměra bez ochranného pásma činí 4,245 hektarů. Ochranné pásmo je stanoveno ve vzdálenosti 50 metrů od zvláště chráněného území. „Předmětem ochrany budou hlavně rašeliniště, třasoviště a nevápnitá mechová slatiniště. Chránit chceme ale také několik druhů rostlin, které jsou specifické pro podobná místa,“ dodal radní Šanc.  V okolí Řísnice například roste bezkolenec modrý, čertkus lesní, violka bahenní, vítod obecný nebo třeslice prostřední.

Přírodní památku Stroupínský potok tvoří říční koryto v délce 2,9 kilometrů mezi obcemi Hředle a Zdice. Předmětem ochrany jsou tři druhy živočichů: rak kamenáč, rak říční a střevle potoční, včetně jejich biotopů. Celková rozloha přírodní památky činí 1,16 hektarů. Ochranné pásmo s rozlohou 27,32 hektarů pak zasahuje do katastrálních území obcí Zdice, Hředle a Bavoryně.   

Ve Středočeském kraji je zhruba 270 maloplošných zvláště chráněných území, 19 rozsáhlých přírodních parků a 6 chráněných krajinných oblastí. 

Autor: TZ Středočeský kraj