Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Tiskové zprávy Rada kraje doporučuje zastupitelům seznámit se s výsledky Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje

Rada kraje doporučuje zastupitelům seznámit se s výsledky Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje

13. 4. 2017

Krajští radní se ve čtvrtek 13. dubna zabývali závěry vyhodnocením naplňování Plánu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, které nechal úřad zpracovat společností HOPE GROUP, s. r. o.  Program rozvoje kraje projde aktualizací, která by měla napomoci lépe stanovit základní směry pro rozvoj regionu. 

Rada kraje doporučuje zastupitelům seznámit se s výsledky Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje

Rada kraje doporučuje zastupitelům seznámit se s výsledky Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje

„Program rozvoje kraje plní funkci základního dokumentu orgánů kraje pro koordinaci území, hraje klíčovou úlohu při zajišťování podpory regionálního rozvoje, pomáhá zvyšovat povědomí o nejdůležitějších potřebách kraje, mobilizovat vlastní kapacity a zdroje, využívá znalosti místních odborníků a za pomoci všech těchto činitelů napomáhá k určování a kontrole směru budoucího rozvoje kraje,“ uvedl radní pro hospodářský a regionální rozvoj včetně evropských fondů a rozvoje venkova Věslav Michalik (STAN).

Vyhodnocení stávajícího Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, například konstatuje, že kraj disponoval na konci roku 2015 druhým největším počtem ekonomických subjektů, a to hned po hlavním městě Praze. Rostla zde průměrná hrubá mzda a v rámci ukazatelů hrubého domácího produktu na 1 obyvatele se náš kraj drží na čtvrtém místě ve srovnání s ostatními kraji ČR. Ono Vyhodnocení obsahuje soubor dat, díky kterým je možné sledovat nejen vlastní vývoj Středočeského kraje ve vybraných činnostech, ale sledovat jeho vývoj právě i ve vazbě k ostatním krajům ČR. Sledované období pokrývalo roky 2011 až 2015.

„V minulosti jsme tento typ statistických dat nechávali zpracovávat u různých poradenských firem za milionové částky, to však chceme do budoucna změnit,“ konstatoval radní Michalik a upřesnil, že by mělo podobné analýzy pro kraj dělat Středočeské inovační centrum. „Rozhodli jsme se vytvořit v SIC malou strategickou analytickou skupinu, která bude všechna potřebná data sledovat kontinuálně a zároveň zajistí provázanost všech strategických dokumentů kraje tak, aby byl dobře nadefinován budoucí rozvoj kraje,“ dodal Michalik.

Rada kraje také svým usnesením uložila úkol připravit zadání pro aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, a to pro období 2018 – 2024. Aktualizace dokumentu bude zohledňovat závěry projednaného vyhodnocení programu, zohlední platné programového prohlášení Rady Středočeského kraje a nastaví jasně definované milníky budoucího rozvoje našeho kraje. „Aktualizovaný dokument nám současně poskytne výchozí data a argumenty pro nastavení nového programového období EU 2021 – 2027,“ uzavřel radní.

Autor: TZ Středočeský kraj