Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Tiskové zprávy Prvních 100 dní: žádné hájení, práce na plné obrátky

Prvních 100 dní: žádné hájení, práce na plné obrátky

9. 3. 2021

Nové středočeské vedení kraje ve složení STAN, ODS, Piráti a Spojenci nemělo šanci si užívat luxus hájení během prvních 100 dní v úřadu, a to nejen kvůli epidemiologické situaci. Pracovalo na plné obrátky a již teď zaznamenává dosažení prvních milníků při plnění koaličního programu. „Kraj jsme převzali v neutěšeném stavu, s historickou zátěží, navíc během probíhající pandemie. Základním závazkem pro nás i nadále zůstává programové prohlášení Rady kraje, a my jsme přesvědčeni, že občané mají právo vědět, jak se nám daří je naplňovat,“ uvádí hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Prvních 100 dní: žádné hájení, práce na plné obrátky

Prvních 100 dní: žádné hájení, práce na plné obrátky

Hlavním cílem koalice je ze Středočeského kraje vytvořit místo, kde se dobře žije. Správa kraje musí být hospodárná, transparentní a bez jakýchkoli znaků korupce. K prvním krokům nové koalice patřila personální obměna na klíčových pozicích jak přímo ve vedení Krajského úřadu, tak organizací kraje. V prostředí extrémního propadu příjmů se vedení kraje podařilo úspěšně připravit rozpočet i ukončit nevýhodné smlouvy. Otevřelo celou řadu let neřešená a odkládaná nepopulární témata, jako jsou optimalizace školství a dopravy a začalo řešit kauzy spojené s neprůhledným hospodařením v předchozích letech.

Personální změny:

V personální oblasti došlo od druhé poloviny října loňského roku k zásadním změnám. Došlo ke zrušení úřadu ombudsmana, vyměnili se dva zástupci ředitele a Krajský úřad Středočeského kraje má od 1. 3. 2021 i nového ředitele, Jana Loušku.

Nastoupila také nová vedoucí Odboru kanceláře hejtmanky Kateřina Murlová a vedoucí Oddělení tiskového a PR Martina Kemrová. Ve funkci ředitele Krajské správy a údržby silnic nahradil  Zdeňka Dvořáka od 1. března 2021 Jan Lichtneger. Nového ředitele dostalo i Středočeské inovační centrum (SIC), stal se jím Pavel Jovanovič.

V současné době probíhají výběrová řízení na pozice nového ředitele středočeské záchranky (ZZS SK), Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR) a vedoucí oddělen lidských zdrojů.

Finance, dotace, majetek

Rozpočet vznikal v prostředí obrovského propadu příjmů, ale přesto se podařilo v nasměrovat na rozvoj kraje celkem 1,37 miliardy korun a do Středočeských fondů pro rozvoj měst a obcí do dvou tisíc obyvatel i větších více než 500 milionů. Další fondy jsou v přípravě. Došlo k podepsání smlouvy o narovnání vztahů se společností RP Mladá a byla uzavřena smlouva o dlouhodobém pronájmu se společností Valeo. Byla zahájena pasportizace veškerého majetku kraje a jednání o dalším využití zbytného a nepotřebného majetku kraje.

Zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví byl samozřejmě nejsilnějším tématem boj s pandemií a zahájení očkování.  Byla navázána intenzivní komunikace s nemocnicemi a dalšími složkami IZS. V lednu 2021 bylo zahájeno očkování a výstavba velkokapacitních očkovacích center, z nichž několik již funguje. Počet očkovacích center v kraji dosáhl dvaceti. Veškeré informace o aktuálním dění v oblasti očkování a testování jsou k dispozici na novém webu. Středočeský kraj pokračuje v postupné modernizaci Záchranné služby, pro tento účel uvolnil 76 milionů korun na investice, a začal komplexně řešit zajištění kybernetické bezpečnosti nemocnic.

Sociální oblast

V sociální oblasti je nyní soustředěna pozornost na průběžné sledování epidemiologické situace a očkování v domovech seniorů a zařízení sociální péče. Proočkovanost zaměstnanců dosahuje 80, klientů pak 70 % z těch, kdo o vakcinaci měli zájem. V roce 2021 šly na dotace více než 2 miliardy korun a ty byly ještě posíleny o další peníze na provoz příspěvkových organizací ve výši 65 milionů korun.

Školství

V posledních 20 letech nedoznalo školství Středočeského kraje zásadních potřebných změn, a jeho stav není uspokojivý. Proto kraj začal s optimalizací škol, revizí stipendií, nastavil pravidelné hodnocení škol i jejich ředitelů a o jeden milion korun navýšil podporu sportu.

Doprava a silniční síť

Veřejná doprava kraje funguje i navzdory ztrátám přes 500 milionů korun, způsobeným propadem tržeb v důsledku pandemie. Vedení kraje připravilo sadu opatření, které tyto ztráty budou kompenzovat (úprava tarifů jízdného, řízené omezení spojů a změkčení technických standardů). Pro další rozvoj veřejné dopravy je zásadní také intenzivní spolupráce s hlavním městem.

V rámci silniční sítě se mj. připravuje hierarchie investičních akcí, silniční mapy, úprava metodiky zadávání prací v zimní údržbě a došlo ke změně přístupu k projednávání staveb s veřejností.

Místní rozvoj

Novému vedení kraje se podařilo navázat spolupráce s Prahou a vyřešit problém bývalého prostoru Milovice narovnáním vztahů s RP Mladá. Do zásad územního rozvoje Středočeského kraje bylo prosazeno budování vysokorychlostních tratí.

Životní prostředí

V oblasti životního prostředí alokoval kraj na projekty pro zadržování vody v krajině do Středočeského fondu životního prostředí 20 milionů korun. Dalších 100 milionů šlo z rozpočtu kraje do Středočeského infrastrukturního fondu na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV.  Oproti roku 2020 se celkový objem prostředků ve fondech v životním prostředí zvýšil o 17 milionů korun. Kraj finančně podporuje i environmetální vzdělávání, uspořádal také seminář s názvem „Úskalí nového zákona o odpadech“.

Kultura

I v roce 2021 poskytuje kraj dotace na podporu projektů ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek. 25 milionů korun je určeno pro tematické zadání obnova kulturních památek a památek určených ke společenskému využití, dalších 11 milionů korun bylo alokováno na projekty podpory kultury a podporu činnosti. Na projekty knihoven půjde z rozpočtu kraje 1,6 milionu korun.

Středočeský kraj rozvíjí v oblasti kultury nové aktivity. Patří k nim uzavření Memoranda o spolupráci s ústavem Post Bellum, spolupráce se Spolkem SVATÁ LUDMILA 1100, z.s. a také spolupráce krajské KSÚS SK s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech o.p., na přípravě předstihových archeologických výzkumů.

Středočeská vědecká knihovna také v koronavirové krize pomáhá administrovat žádosti o korona dotace.

Komunikace

Důležitou součástí politiky nového vedení kraje je transparentní komunikace. Online jsou dostupné zápisy a usnesení ze všech jednání orgánů kraje (Rada, zastupitelstvo), komisí i výborů. Zasedání zastupitelů mohou sledovat on-line, zveřejňována jsou memoranda, smlouvy DPP a DPČ, odpovídáno je i na výši platů a odměn úředníků. Tiskové konference jsou streamované, je zajištěna aktivní komunikace s městy a obcemi. Středočeský kraj začal provozovat samostatný web o očkování ve Středočeském kraji.

Autor: Filip Reinöhl