Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Tiskové zprávy Odborné studie odtokových poměrů pomůžou Středočeskému kraji s ochranou před povodněmi

Odborné studie odtokových poměrů pomůžou Středočeskému kraji s ochranou před povodněmi

1. 6. 2017

Hydrologickou situaci a odtokové poměry středočeských řek Berounky a Výrovky, které ohrožují své okolí bleskovými povodněmi, prověří Středočeský kraj odbornými studiemi.  Očekává od nich zpracování návrhů protipovodňových opatření, která by měla být v ohrožených lokalitách provedena s cílem zvýšit ochranu majetku a obyvatel ohrožených povodní. Spolu s tím by studie měly navrhnout opatření směřující k zabránění vysychání některých vodních toků v regionu. 

Zdroj: Wikipedie

Zdroj: Wikipedie

„Současná hydrologická situace si na území našeho regionu skutečně žádá zvýšenou pozornost. Vítáme proto, že se nám podařilo získat z Operačního programu Životního prostředí finanční dotaci ve výši 20,3 milionu korun na zpracování ‚Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí toku Berouny‘ a obdobně jsme obdrželi dotaci ve výši 8,4 milionu korun, na podobný obsah studie v povodí toku Výrovka. Díky tomu mohla krajská rada koncem května vyhlásit zakázky na zhotovitele těchto studií. Rádi bychom tak měli nejpozději do konce roku 2019 jasnou představu, jak v rámci protipovodňových opatření v kraji postupovat,“ sdělil radní pro oblast životního prostřední a zemědělství Ivo Šanc (STAN).

Obě studie se budou podle představy kraje zabývat problematikou vody komplexně. Měly by proto nalézt vhodná opatření ke zvýšení retenční schopnosti území ohroženého bleskovou povodní a zároveň navrhnout přírodě blízká opatření, která by optimalizovala vodní režim v celé ploše povodí.

V případě studie odtokových poměrů toku řeky Berounky, kde rozloha území činí téměř 284,5 tisíc hektarů, bude posuzováno 195,9 kilometru vodních toků. Jedná se o území, kde žije téměř 385 tisíc obyvatel v 228 obcích. V zájmovém území řeky Výrovky se pak studie bude zabývat plochou o rozloze 35,3 tisíce hektarů a bude v ní posuzován stav 78,5 kilometru vodních toků. V okolí Výrovky žije více než 72 tisíc obyvatel, kteří obývají 57 obcí a obecních částí.

„Výraznou pozornost ale věnujeme i povodí řeky Sázavy, vždyť právě toto území je poměrně často postihováno silnými srážkovými úhrny a bleskové povodně tu často překvapí místní obyvatele,“ upozornil radní Šanc. Na zmapování situace a zpracování studie, která posoudí stav území a jeho retenční schopnost, získala peníze z Operačního programu Životní prostředí společnost Posázaví o.p.s. ve výši 12,7 milionů korun. Na jejím spolufinancování se budou podílet také státní podnik Povodí Vltavy, Lesy ČR a dotčené obce. „Středočeský kraj rád na její zpracování také přispěje. O finančním příspěvku ve výši 542,2 tisíc korun by měli zastupitelé rozhodnout už 27. června,“ upřesnil radní Ivo Šanc.

Autor: TZ Středočeský kraj